Home [treninzi] Vidljivost i zagovaranje u lokalnoj zajednici i Pisanje predloga projekata za EU

Vidljivost i zagovaranje u lokalnoj zajednici i Pisanje predloga projekata za EU

55
0

 Fond za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine će organizovati ciklus seminara, iz oblasti Pisanja predloga projekata za EU i Vidljivost i zagovaranje u lokalnoj zajednici, za predstavnike udruženja građana sa teritorije Vojvodine. Seminar će se održati u hotelu “Termal“ u Vrdniku. Cilj organizovanja seminara je osnaživanje udruženja građana kroz proces edukacije mladih aktivista za potrebna znanja i veštine u oblasti: pisanja projekata i javnog zagovaranja i lobiranja. Seminar je namenjen mladima do 30 godina.

Prva dva seminara, u ciklusu seminara koji predstoji, će se održati u decembru 2008. godine:

1. Pisanje predloga projekata za EU, od 12. decembra do 14. decembra 2008. godine

2. Vidljivost i zagovaranje u lokalnoj zajednici, od 19. decembra do 21. decembra 2008. godine

Broj učesnika je ograničen i oni koji ne budu u prilici da učestvuju na ovim seminarima biće u uzeti u obzir u narednom ciklusu seminara na istu temu. Prijava važi za oba seminara, s obzirom na to da oni na neki način čine celinu i međusobno su usklađeni. Učesnici seminara sami snose troškove dolaska do Novog Sada i povratka iz Novog Sada. Fond za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine pokriva troškove: prevoza iz Novog Sada do hotela i smeštaja, hrane i edukacije.

Pozivamo Vas da prijavite samo jednog predstavnika iz vašeg udruženja, na e-mail: office@fondrnps.org.rs do 21. novembra 2008.

Preuzmite formular za prijavu za seminar