Home [njuz] Žele da postanu gazde

Žele da postanu gazde

28
0

 Više od od 150 studenata tehničkih fakulteta u Beogradu primilo je nedavno sertifikate Poslovno-tehnološkog inkubatora za razvoj malih i srednjih preduzeća. U proteklih deset meseci oni su prošli kroz obuke iz oblasti preduzetništva i naučili kako da sami pokrenu biznis. U renoviranim prostorijama tehničkih fakulteta (Ruzveltova 1a) nalazi se sedište „inkubatora“ u kome danas posluje većšest novih preduzeća naših akademaca.

Projekat su pokrenuli građevinski, mašinski, elektrotehnički i tehnološko-metalurški fakulteti u Beogradu, sa ciljem da daju podršku mladim, obrazovanim ljudima, kako bi započeli i razvili sopstveni biznis. S druge strane, znanja koja su stekli na fakultetima uspeli su direktno da usmere u privredu.

Kroz treninge iz oblasti marketinga, menadžmenta malog biznisa, prodaje, timskog rada, poslovne komunikacije i zaštite intelektualne svojine prošli su i studenti Saobraćajnog fakulteta, FON, Arhitektonskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta i drugih visokoškolskih ustanova Beogradskog univerziteta.

U prvoj godini rada „inkubatora“ renovirano je 400 kvadratnih metara poslovnog prostora koji se nalazi u okviru tehničkih fakulteta. Oformljen je i klub studenata – potencijalnih preduzetnika. Rektor Univerziteta u Beogradu dr Branko Kovačevićposavetovao je buduće preduzetnike da ostanu povezani i pomažu jedni drugima, jer jedino tako mogu da uspeju.

U svetu inače danas posluje više od 3.000 „biznis inkubatora“. Oni su u Evropskoj uniji doživeli punu ekspanziju devedesetih godina i sada ih ima više od 900. U zemljama u tranziciji posluje 250. Biznis inkubatori pružaju kancelarijski prostor, infrastrukturu, poslovne usluge i podršku „startap“ preduzećima. Posebno su privlačni u tranzicionim zemljama, jer pomažu u poslovanju, pre svega udruživanjem i nižim troškovima.

Uz četiri tehnička fakulteta, u realizaciji projekta pomogli su i opština Palilula, Inicijativa za demokratsku tranziciju, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i gradski Sekretarijat za privredu. Postoje najave o proširenju Poslovno-tehnološkog inkubatora koje će biti finansirano sredstvima NIP. U proteklih deset meseci, u okviru druge faze projekta koju je finansirao grad, zaživelo je šest novih preduzeća, a četiri su u osnivanju.

Izvor:Danas