Home omladinska politika Ministarstvo raspisalo dva nova konkursa za omladinske organizacije

Ministarstvo raspisalo dva nova konkursa za omladinske organizacije

43
0

 Ministarstvo raspisalo dva nova konkursa za omladinske organizacijeMinistarstvo omladine i sporta je raspisalo dva nova konkursa. Prvim konkursom se želi podsticanje uključivanja udruženja građana u monitoring projekata usmerenih ka realizaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade. Drugi konkurs je usmeren na davanje podrške projektima udruženja građana koji su usmereni ka promociji volonterskog rada mladih i društvenom vrednovanju rada volonterskih udruženja i njihovih članova koji se bave volonterskim radom. U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2008. godini ( ,,Službeni glasnik RS“, broj 26/08 od 14.03.2008. godine )
 raspisuje
 KONKURSE

za programe i projekte u oblasti omladinske politike :

1. Konkurs za uključivanje udruženja građana u proces monitoringa projekata koji su usmereni ka realizaciji ciljeva planiranih Nacionalnom strategijom za mlade. Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 . novembar 2008. godine.

2. Konkurs za projekte usmerene ka promociji volonterskog rada mladih i društvenom vrednovanju rada volonterskih udruženja i njihovih članova koji se bave volonterskim radom. Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. novembar 2008. godine.

Pravo učešća na konkursima :

Pravo učešća na konkursima imaju udruženja građana (omladinska udruženja i udruženja koja se bave mladima) registrovana na teritoriji Republike Srbije, koja dostave predlog projekta Ministarstvu omladine i sporta, a na osnovu objavljenog konkursa i zadatog obrasca za konkurisanje u propisanom roku.

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se naći i preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva omladine i sporta, preko linka:

http://www.mos.sr.gov.yu/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=13

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na adresu, omladina@mos.sr.gov.yu