Home [treninzi] Majstorska radionica televizijskog zanata

Majstorska radionica televizijskog zanata

60
0

 TV Akademija namenjena je mladim ljudima – novinarima, koji žele da steknu veća praktična znanja u profesionalnom radu, mladim ljudima koji nameravaju da se prekvalifikuju, studentima fakulteta društvenih nauka, svima koji zadovoljavaju naše uslove i kriterijume.
Škola je namenjena i televizijskim stanicama čiji su vlasnici i urednici svesni potrebe za kvalitetnijim radom i boljim novinarima. TV Akademija – škola majstora televizijskog zanata

Plan i program rada Televizijske Akademije bazira se na praktičnoj nastavi.
Planom i programom obuhvaćene su sve oblasti, sve forme i sva znanja koja su neophodna za profesionalan i praktičan novinarski rad na televiziji.
Zbog toga je osnova izučavanja TV novinarstva na Televizijskoj Akademiji u praktičnom radu, a nastavni kadar Televizijske Akademije sačinjen je od iskusnih i priznatih televizijskih profesionalaca koji će se truditi da svoja praktična znanja i iskustva prenesu na studente.

Sve oblasti i forme izučavanja televizijskog novinarstva podrazumevaju vežbe i mentorski rad predavača sa studentima, a svaki polaznik ima zadatak i obavezu da se tokom studiranja Televizijske Akademije oproba u praktičnom radu u svim formama televizijskog novinarstva.

Televizijkoj Akademiji na raspolaganju je savremena televizijska oprema: četiri ENG kamere sa pratećom opremom, tri kompletne nelinearne televizijske montaže, oprema za postprodukciiju i televizjski studio, sa tehničkim kadrovima (snimatelji, montažeri, reditelji, TV dizajneri) čija su znanja i iskustva uključena u plan i program rada Televizijske Akademije.

Teoretska nastava i vežbe Televizijske Akademije organizuju se u posebnom prostoru, a praktičan rad i dugi deo vežbi predvidjenih programom rada na terenu i u prostorijama Produkcijske Grupe Mreža.

Najbolji studentski radovi, po završetku prvog semestra rada, biće emitovani u nekom od televizjkih programa ove produkcije.

Televizijska Akademija potrebna je:

  • Da podigne nivo profesionalizma u novinarstvu
  • Da profesionalno osposobi kadrove za kvalitetan praktičan rad na televiziji
  • Da uvede i primeni savremene tehnologije, svetske trendove i način rada u tv novinarstvu
  • Da formira bazu podataka novinarskog i edukativnog kadrap

Ciljevi Televizijske Akademije su:

  • Edukacija mladih ljudi
  • Koncentracija kvalitetne edukacije i obrazovnog kadra na jednom mestu
  • Osposobljavanje kadrova za savremen i profesionalan rad
  • Brzo i ravnopravno uključivanje u proces rada jedne televizijske redakcije

http://www.tvakademija.com/