Home [treninzi] Seminar “Suočavanje s prošlošću”

Seminar “Suočavanje s prošlošću”

78
0

 Inicijativa mladih za ljudska prava i Misija OEBS u Srbiji objavljuju poziv za učešće na seminarima na temu „Suočavanje sa prošlošću“ koji će biti održani u periodu od septembra do decembra 2008. godine.

Početni seminari na temu „Suočavanja sa prošlošću“ uključuju osnovne mehanizme suočavanja sa prošlošću posmatrano sa pravnog, političkog, sociološkog i kulturološkog aspekta. Cilj seminara je da se putem edukacije i informisanja mladih u Srbiji podigne svest o potrebi suočavanja sa novijom ratnom prošlošću i doprinese promeni vrednosnog sistema u Srbiji.

Tokom seminara učesnici će se upoznati sa mehanizmima tranzicione pravde, činjenicama u vezi sa raspadom Jugoslavije, sudskim i vansudskim mehanizmima suočavanja sa nasleđem iz prošlosti.

Seminar je namenjen mladima – učenicima/ama, studentima/kinjama, aktivistima/kinjama civilnog društva, političarima/kama. Na seminaru će predavati eminentni stručnjaci iz oblasti tranzicione pravde i ljudskih prava. Seminari su koncipirani u vidu predavanja i radionica.

Inicijativa će svim učesnicima pokriti troškove puta, smeštaja i hrane.

Za prijavu je potrebno da pošaljete motivaciono pismo, u kojem ćete objasniti zašto baš Vi treba da budete učesnik/ca seminara, zašto ste baš Vi odgovarajući kandidat/kinja. U okviru motivacionog pisma opišite nam Vaša prethodna iskustva, stavove o skorijoj prošlosti i njenom nasleđu kao i planove angažovanja u budućnosti.

 Aplikaciju dostavite mail-om ili pošaljite na adresu: 

Inicijativa mladih za ljudska prava (DWP aplikacija) 

Kondina 26/II 11000 Beograd, Srbija

Za dodatna pitanja, molimo kontaktirajte nas na mail dragan.tomic@yihr.org
 
Rok za prijavu za učestvovanje na drugom seminaru je 12. oktobar. Kandidati koji budu ušli u uži krug biće kontaktirani početkom oktobra 2008.
 

Ovde mozete preuzeti aplikaciju