Birajte mesto i vreme studiranja

0
SHARE

 Visoka poslovna škola Doba Maribor školske 2008/2009 upisala je prvu grupu od 200 polaznika iz Srbije na program on-line studiranja. Program školovanja putem Interneta VPŠ Doba traje tri i po godine, nakon čega studenti stiču zvanje “diplomirani ekonomista ”, priznato u svim zemljama Evropske unije, i usklađeno sa Bolonjskom deklaracijom. – Osnovna prednost on-line programa je što sami birate mesto i vreme studiranja. To može biti subota, nedelja, tokom radnog vremena, odnosno onda kada Vama to odgovara, dok su mentori dostupni 24h. Studije su istovremeno i vrlo interaktivne, jer grupe učenika u virtuelnom amfiteatru sarađuju na izraadi različitijih projekata i seminarskih radova – rekla je Jasna Dominko Baloh, direktorka VPŠ Doba, prilikom prezentacije na sastanku Slovenačkog poslovnog kluba u hotelu Continental u Beogradu.

Program će se za naše studente sprovoditi na srpskom jeziku, nosioci predmeta su slovenački i angažovani profesori iz Evrope, dok su mentori profesori iz Srbije. Polaganje ispita obavljaće se klasičnom metodom, tj. usmenim putem.

Jedna godina studiranja na VPŠ Dopa iznosi 1.780 EUR (plaćaju se tri), a diploma je 449 EUR. Većina udžbenika je besplatna. Takođe, moguće je da se studenti, osim na prvu, upišu i na treću godinu studija, ukoliko imaju neophodne kvalifikacije, odnosno prethodno završene dve godine studija.

– Tokom trgodišnjeg programa studenti će dobiti teorijsko i praktično znanje iz ekonomskih nauka. Neki od predmeta su markering, privredno pravo Evropske unije,

poslovna komunikacija, elektronsko poslovanje, poslovno lobiranje, koje smo prvi ponudili studentima u Sloveniji, itd.- objašnjava direktorka VPŠ DOBA.

Prema istraživanjima koje je ova škola sprovela u cilju pokretanja programa on-line studiranja u Srbiji, ciljna grupa obrazovanja na daljinu su prvenstveno zaposleni koji time žele postići višu tržišnu vrednost. Zatim slede oni koji rade na ličnom razvoju, i na kraju osobe kojima je diploma statusni simbol.

– Oko 85% studenata završi naš program i to je velika prolaznost. U Sloveniji su do sada on-line najviše studirale žene između 25 i 35 godina starosti. Svetska istraživanja najavljuju da će 2013. godine više od 18 miliona studenata biti on-line, i ja se nadam da će i Srbija pratiti taj trend – kaže Baloh.

Kako studirati na daljinu?

U toku prve nedelje studiranja VPŠ Doba za studente organizuje uvodni susret koji je predviđen za upoznavanje sa načinom studiranja i sa virtuelnim amfiteatrom. Polaznici programa tada dobijaju pristupne lozinke, raspored studiranja i upoznaju se sa mentorima koji će ih pratiti.

Studiranje se odvija po principu jedan predmet za drugim, i svaki predmet traje od 5 do 7 nedelja, posle čega sledi ispit, a datumi polaganja unapred su utvrđeni za celu godinu. Za vreme trajanja jednog predmeta predviđen je jedan susret sa mentorom radi odgovora na dodatna pitanja Za on line studiranje potreban je samo personalni računar sa pristupom internetu i štampač, kao i sopstvena servisna podrška.

VPŠ Doba prva je u Sloveniji pokrenula program on-line studiranja i uspešno ga realizuje već 8 godina, naglasila je Baloh.

Visoka poslovna škola Doba Maribor potpisala je sporazum o akademskoj saradnji sa Univerzitetom primenjenih nauka Oulu u Finskoj, sa Open University Netherland, sa Fakultetom za menadžment Kopar Univerziteta u Primorskoj, Univerzitetom Nova Gorica, Evropskim centrom za mir i razvoj u Beogradu, Gea Collegom – Visokom školom za preduzetništvo i Visokom poslovnom školom strukovnih studija Novi Sad. Škola ima univerzitetski dokument Erasmus, u sklopu kojeg se odvija mobilnost studenata i predavača.

Izvor: E kapija