Home [njuz] Fakultet za poslovne studije

Fakultet za poslovne studije

52
0

   Adresa: Bulevar umetnosti 29, 11070 Novi Beograd
  Telefon: 011/2147 208, 2145 464
  Faks: 011/2147 208
  www: http://www.megatrend-edu.net/
  e-mail: infofps@megatrend-edu.net
O Fakultetu:

Fakultet za poslovne studije je najveći privatni fakultet u Srbiji, i najveći fakultet u sastavu Megatrend univerziteta. Nastao je razvijanjem Poslovne škole "Megatrend", upotpunjavanjem i proširivanjem koncepta koji se pokazao dobrim u radu škole.

Na fakultetu se tokom četvorogodišnjih osnovnih studija izučava menadžment. Studenti se obučavaju da primenom sistema znanja budu spremni za odlučivanje na svim nivoima, od najnižih do najviših. Nastava se organizuje

Broj odseka/smerova: 3
Odseci/smerovi:

  • Međunarodno poslovanje
  • Kompjuterski inženjering
  • Izvršno uoravljanje