Home [konkursi] Konkurs za nagradu Mladi Dis

Konkurs za nagradu Mladi Dis

69
0

Povodom 44. Disovog proleća Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis" i Odbor Disovog proleća raspisuju tradicionalni konkurs za rukopis za prvu pesničku zbirku, namenjen autorima sa srpskog govornog područja i do 31 godine starosti. Autor dostavlja organizatoru rukopis u tri primerka na srpskom jeziku sa najmanje 30 pesama, potpisan šifrom. Rešenje šifre slati u posebnom kovertu uz rukopis. Konkurs je otvoren do 10. aprila 2007. godine.

Autoru najboljeg rukopisa po odluci tročlanog žirija pripada plaketa Mladi Dis i pravo da mu Biblioteka objavi prvu pesničku knjigu u ediciji Tokovi.

Razultati konkursa biće objavljeni do 20. maja 2007. godine. Rukopisi se ne vraćaju.

Nagrada Mladi Dis autoru najboljeg rukopisa biće dodeljena u Čačku na završnim svečanostima 44. Disovog proleća.
Rukopise slati isključivo na adresu Gradska biblioteka
"Vladislav Petković Dis",
Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak,
sa naznakom "za konkurs".

biblioteka@cacak-dis.org.yu.

Rok za konkurisanje : 10.04.2007.

www.cacak-dis.org.yu