Home [konkursi] Konkurs za mikro projekte

Konkurs za mikro projekte

57
0

 U okviru projekta “Podrška jačanju građanskog učešća u Srbiji – druga faza“ početkom septembra 2008. godine je u šest pilot gradova i opština – Valjevo, Loznica, Osečina, Krupanj, Sremski Karlovci i Čoka, otvoren konkurs za podršku mikro projekata u određenim oblastima od značaja za lokalne zajednice. Samom konkursu prethodio je proces tokom koga su građani okupljeni u okviru savetodavnog tela oformljenog u okviru projekta izabrali teme od značaja za lokalnu zajednicu u celini. Tako je Savet u Čoki odabrao temu omladina i deca, Saveti u Valjevu i Osečini kao temu od značaja odabrali su omladinu, Savet u Krupnju i Sremskim Karlovicma – turizam, dok je Savet u Loznici izdvojio temu životne sredine. Pošto je Savet odabrao temu, i šira zajednica je imala priliku da da svoje predloge i ideje na koji način bi situacija u datoj oblasti mogla da se unapredi. Ovaj proces spada u red retke prakse lokalne samouprave u Srbiji.

Na osnovu ideja iznetih u toku procesa konsultovanja građana, savetodavno telo u svakoj od šest pilot opština/gradova raspisalo je konkurs za dodelu sredstava za mikro projekte na teritoriji svoje opštine/grada.

Pravo učešća na konkursu kao nosioci projekta imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće kriterijume:
A. Pripadaju grupi sledećih organizacija/institucija:
Neprofitne organizacije – NVO i udruženja građana koje se nalaze na teritoriji opštine/grada
Mesne zajednice sa teritorije opštine/grada
Opština/grad, komunalna preduzeća, javna preduzeća, direkcije, agencije i službe osnovane od opštine/grada samo u partnerstvu sa još jednom od organizacija koje se nalaze na listi organizacija/institucija koje mogu da konkurišu (navedene su pod 1) 2) i 4)
Ustanove i organizacije koje su (ko)finansirane iz budžeta (republike, pokrajine, opštine/grada) i nalaze se i rade na teritoriji pilot opštine/grada.

B. Da su direktno odgovorni za pripremu i izvođenje projekta

Treba istaći da je konkursna dokumentacija izrađena po ugledu na zahteve institucija Evropske unije čime projekat, takođe, želi da doprinese unapređenju funkcionisanja lokalne samouprave u skladu sa evropskim standardima.
Planirani finansijski fond za podršku mikro projekata:

Grad Valjevo – 8.212.000,00 dinara
Grad Loznica – 7.912.000,00 dinara
Opština Sremski Karlovci – 4.312.000,00 dinara
Opština Čoka – 6.412.000,00 dinara
Opština Krupanj – 6.877.000,00 dinara
Opština Osečina – 6.112.000,00 dinara

Finansijski fond za ove projekte obezbedio je donator projekta, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i pilot grad ili opština. Takođe, nosioci svakog od odabranih mikro projekata, biće obavezni da obezbede sopstveni deo finansijskog ili drugog učešća (in kind) u ukupnim troškovima konkretnog projekta (obaveznih 5% od ukupnog budžeta).

Najniži iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte po osnovu ovog programa je 250.000 dinara, a najviši 2.500.000 dinara

Konačni odabir projekata koji će biti prihvaćeni takođe će izvršiti građani lokalne zajednice okupljeni u opkviru savetodavnog tela vodeći se kriterijumima koje je ovo telo utvrdilo i koje je predvideo projekat, kao i rezultatima administrativne i tehničke kontrole podnetih projekata.

Krajnji rok za prijem prijava je sreda, 15.oktobar 2008. godine, do 16.00 časova.
Planiran početak projekata je od 1. decembra 2008, a završetak najkasnije do 31. oktobra 2009. godine.
Zainteresovani za učešće u konkursu mogu dobiti više informacija na sledećim stranama internet prezentacije:

Konkurs za podršku mikro projekata u Gradu Valjevu >>> http://www.skgo.org/code/navigate.php?Id=602
Konkurs za podršku mikro projekata u Gradu Loznicu >>> http://www.skgo.org/code/navigate.php?Id=603
Konkurs za podršku mikro projekata u opštini Sremski Karlovci >>> http://www.skgo.org/code/navigate.php?Id=605
Konkurs za podršku mikro projekata u opštini Čoka >>> http://www.skgo.org/code/navigate.php?Id=600
Konkurs za podršku mikro projekata u opštini Krupanj >>> http://www.skgo.org/code/navigate.php?Id=601
Konkurs za podršku mikro projekata u opštini Osečina >>> http://www.skgo.org/code/navigate.php?Id=604