Politička komunikacija i socijaldemokratija

0
SHARE

 NVO „Centar modernih veština“ upisuje desetu generaciju polaznika prve političke škole u Srbiji. Škola je namenjena aktivistima i aktivistkinjama podmladaka socijaldemokratski orijentisanih političkih stranaka kao i studentskih i nevladinih organizacija. Za sve primljene polaznike škola je besplatna i odvija se pod pokroviteljstvom Fridrih Ebert fondacije. Program škole "Politička komunikacija i socijaldemokratija" je vodeći obrazovni program Centra modernih veština, namenjen mladima,  koji se godinama uspešno izvodi i obuhvata predavanja, treninge i radionice koji polaznike/ce upoznaju sa konceptom moderne socijaldemokratije i potrebnim političkim veštinama, tehnikama političkog marketinga, veštinama komunikacije, javnog nastupa, metodama za uspešno prevazilaženje predrasuda i pomaže u sticanju mnogih drugih znanja i veština potrebnih za aktivno učešće u društvenom i javnom životu. Škola svake godine unapređuje svoj rad uzimajući u obzir prethodna iskustva i dosadašnje evaluacije polaznika/ca. Tako da će ovogodišnji program posebno akcentovati pitanja društvene pravde i socijalne odgovornosti, prava marginalizovanih grupa, ali i nastaviti sa prenošenjem bazičnih znanja i veština za kreiranje lične-političke komunikacione i marketinške strategije, u duhu tolerancije i razumevanja.

Više informacija o školi možete dobiti na sajtu www.cmv.org.yu (u odeljku sajta “Škola”).

Kontakt osoba:

Miloš Đajić (T: 011 3448 007, M: 063 578361,  E: milos.djajic@cmv.org