Home [konkursi] Nagrada ERSTE Fondacije za društvenu integraciju za 2009. godinu

Nagrada ERSTE Fondacije za društvenu integraciju za 2009. godinu

42
0

 U ponedeljak, 1. septembra, ERSTE Fondacija je objavila poziv za podnošenje prijava za projekte koji imaju za cilj promene u društvu i stvaranje društva sa jednakim šansama i mogućnostima za svakog. Neprofitne organizacije, državna uprava, organizacije građanskog društva i privatne inicijative, verske zajednice i mediji u Srbiji i sedam zemalja regiona, mogu da se prijave za nagradu, čiji je ukupan fond 295.000 evra. Nagrada ERSTE Fondacije će biti dodeljena u junu 2009. godine. Pružanje finansijske podrške dobitnicima za njihovu neprestanu posvećenost (ukupno deset projekata će biti nagrađeno, a još deset će dobiti počasne nagrade) samo je jedan od aspekata ove nagrade. Ukupno 60 finalista će biti pozvano da prisustvuje svečanoj dodeli nagrade u Bukureštu u junu 2009. godine. Svih 60 finalista će takodje učestvovati u video prezentaciji koja će biti prikazana za vreme ceremonije. Oni će time dobiti javnu platformu kojom će se obezbediti veća pažnja javnosti i popularizacija njihovih aktivnosti. Pored toga, nagrada će finalistima pružiti mogućnosti za širenje mreže i uspostavljanje kontakata sa potencijalnim partnerima i sponzorima.   

Projekti će se ocenjivati na osnovu njihove delotvornosti i konkretne dobrobiti za društvo. Tokom procesa odabira, selekcioni odbor će sačiniti listu od 100 kandidata koji će ući u uži izbor. Međunarodni žiri od 16 eksperata će zatim evaluirati prijave koje su ušle u uži izbor i izabrati 60 finalista. U drugom krugu, žiri će izabrati deset pobedničkih projekata i deset počasnih nagrada. 

Svako ko podržava društvenu integraciju, što podrazumeva sve aktivnosti koje za cilj imaju stvaranje stabilnog i pravičnog društva koje obuhvata i ugrožene grupe, osobe u nepovoljnom društvenom položaju i osobe sa posebnim potrebama, može da se prijavi za ovu nagradu. Iako se smatra de je demonstriranje posvećenosti društvu lako, ne može se uzeti zdravo za gotovo: potrebno je pomagati onima koji ne mogu da pomognu sami sebi. Etničke manjine i manjinske društvene grupe, osobe sa invaliditetom i osobe sa posledicama trauma, deca i odrasli na marginama društva će svakako imati korist od ovakve vrste posvećenosti društvu.   

Od početka 2008. godine, kad je ustanovljena, nagrada ERSTE Fondacije se proširila i u obimu i u veličini: visina nagrade se skoro upetostručila, sa 60.000 evra u 2008. na skoro 300.000 evra, koliko će biti dodeljeno u 2009. godini, a lista zemalja učesnica je proširena. “Naš cilj je jasan: da podržimo što više inovativnih i svrsishodnih projekata”, kaže Boris Marte, član Izvršnog odbora ERSTE Fondacije. “Takav cilj jasno zahteva stalno proširivanje naših aktivnosti – a ovaj važan korak je samo jedan od još mnogih koje nameravamo da preduzmemo”, dodaje on.

Nagrada ERSTE Fondacije za društvenu integraciju je deo programa ERSTE Fondacije koji je posvećen društvenim pitanjima. Cilj tog programa je oblikovanje takvog društva u Evropi koje omogućava ravnopravno učešće svih ljudi koji su spremni da preuzmu odgovornost i da je iskoriste za opšte dobro.

Kandidati mogu podneti svoje projekte do 14. novembra na www.integrationaward.org . Prijava se takođe može  preuzeti sa Interneta, popuniti i podneti na istom mestu ili poslati direktno putem elektronske pošte na e-mail: dejan.petrovic@erstestiftung.org.

ZA SVE DODATNE INFOMACIJE MOŽETE KONTAKTIRATI:

Jelena Vujović, EXECUTIVE GROUP, PR agencija ERSTE Fondacije

Email: jelena_vujovic@executivegroup.co.rs

Telefon: +381 11 344 7270

Adresa: Požarevacka 19-21, 11 000 Beograd, Srbija

ERSTE Fondacija je aktivna u regionu centralne i jugoistočne Evrope i razvija projekte samostalno i u saradnji sa partnerima u okviru tri programa: socijalna pitanja, kultura i Evropa.  Budući da je glavni akcionar  Erste  Group-e, ERSTE Fondacija je jedna od najvećih fondacija sa sedištem u regionu. ERSTE Fondacija je, stoga, rešena da deluje društveno i kulturno odgovorno, čime izražava privrženost građanskom društvu zasnovanu na njenim  istorijskim korenima. Mandat Erste Fondacije potiče iz tradicije štedionica, koje su osnovane pre više od 180 godina da bi služile opštem dobru.