Home [konkursi] Otvoren konkurs za smeštaj u domove

Otvoren konkurs za smeštaj u domove

39
0

 Počelo prijavljivanje studenata prve godine fakulteta koji žele da konkuršu za smeštaj u studentskim domovima za školsku 2008/2009. godinu. Rok za prijavu brucoša je 15. septembar, a za studente ostalih godina od 15. septembra do 31. oktobra.
Zaintresovani bi trebalo da prijave za konkurs i konkursnu dokumentaciju dostave službi smešstaja u Studentskom centru.

Ustanova Studentski centar objaviće nacrt rang-liste u roku od 48 sati od zaključenja Konkursa, a konačnu rang-listu u roku od 15 dana od dana zaključenja Konkursa.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati treba da prilože uverenje o prosečnoj oceni i godini studija, i potvrdu visokoškolske ustanove o upisu zimskog semestra tekuće školske goodine.

Studenti prve godine prilažu uverenje o uspehu iz srednje škole i dokaz o upisu prve godine studija.

Potrebno je prilažiti i uverenje o prihodima po članu domaćinstva od 1. januara do 30. juna koje je izdao nadležni opštinski organ u mestu prebivališta kandidata, dok se lekarsko uverenje predaje prilikom useljenja u dom.

Kandidati prve godine koji su ostvarili pravo na smeštaj moći će da se usele od 1.do 10. oktobra, a studenti ostalih godina od 15. novembra do 1. decembra.

Kandidati se rangiraju na osnovu kriterijuma i merila za smeštaj studenata u ustanove studentskog standarda, i u skladu sa Pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenata u ustanove učeničkog i studentskog standarda.

Izvor:Studio B