Home [njuz] European Youth Portal

European Youth Portal

77
0

 The  European Youth Portal je veliki korak napred u informisanju mladij ljudi, on olakšava mladima  pristup informacijama o Evropi i  povezuje postojeće nacionalne sajtove za informisanje mladih.

The European Youth Portal , opisan je kao ulaz za građanstvo i za mobilnost mladih ljudi u Evropi, razvijen je  kao rezultat rada  Evropska komisije kroz dokument  "Novi podsticaj za evropsku mladež".
The Youth Portal omogućava  pristup informacijama o Evropi velikom broju mladih ljudi – sa informacijama iz evropskog, nacionalnog, regionalnog i lokalnog nivoa, koji su od interesa za mlade ljude ( učenje i rad u Evropi ).
Cilj portala  je da poboljša učestvovanje mladih ljudi u javnom životu i na taj način doprinesu njihovom aktivizmu.

Šta ćete naći na portalu:

  • Evropske linkove do informacija za mlade ljude
  • linkove ka ncionalnim informacijama iz 30 zemalja 
  • 3 kanala: informacije (be informed!), vesti i aktuelna pitanja i interaktivne mogućnosti (get involved!)
  • pristup na više od 10000 internet linkova, s opisima koji se odnose na mlade ljude 
  • informacijama možete pristupiti po temi, po zemlji ili putem pretraživanja 
  • priliku da nešto kažete kroz interaktivne mogućnosti

Uloga Eurodesk-a

Sadržaj za portal je razvijen od strane Eurodesk, ERYICA i EYCA.
Eurodesk koordinira istraživanja i upravlja informacijama za mlade na Portalu. Na nacionalnom nivou, Eurodesk partneri u svakoj zemlji su odgovorni za istraživanje i inputting nacionalnih podataka za svaku od tema portala u saradnji s drugim "pružateljima" informacija za mlade.

Mladi su glavne ciljne grupe za European Youth Portal, ali informacije se takođe stavljaju na raspolaganje i za one koji rade s mladima. The Eurodesk Support Centre pruža novu uslugu, nude on-line podršku i pomoć (omladinskim radnicima, učiteljima, strukovnim nastavnicima, bibliotekarima, itd.) koji su uključeni u davanje informacija za mlade ljude.

 

 http://europa.eu/youth/