Home omladinska politika Rezultati konkursa za uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja NSZM

Rezultati konkursa za uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja NSZM

55
0

 Na osnovu Konkursa za uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Nacionalne strategije za mlade kroz realizaciju projekata koji su usmereni ka realizaciji ciljeva planiranih Strategijom koji je Ministarstvo omladine i sporta raspisalo 14. maja 2008. godine, na predlog Komisije u sastavu: Snežana Klašnja – predsednica Komisije, Ivana Vujić, Marija Rudić, Jelena Zajeganović Jakovljević i Dragica Pavlović Babić, ministar omladine i sporta Snežana Samardžić Marković donela je odluku da se 73 odabrana projekta finansiraju i sufinansiraju u ukupnom iznosu od 141.652.686,39 dinara.

Odabrani projekti su usmereni ka:
− podsticanju aktivnog učešća mladih u društvu,
− razvijanju saradnje mladih i stvaranju uslova za učešće u donošenju odluka kroz održiv institucionalni okvir,
− unapređivanju sistema informisanja mladih,
− ostvarivanju prava na jednakost šansi svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima,
− podsticanju izuzetnih ispoljavanja i postignuća mladih u različitim oblastima,
− unapređivanju mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih,
− razvijanju otvorenog, delotvornog, efikasnog i pravednog sistema formalnog i neformalnog obrazovanja koji je dostupan svim mladima,
− podsticanju i stimulisanju različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih,
− unapređivanju uslova za bezbedan život mladih,
− očuvanju i unapređenju zdravlja mladih, smanjenju rizika i vodećih poremećaja zdravlja,
− osnaživanju mladih za inicijative i aktivnosti koje su u skladu sa osnovnim ciljevima održivog razvoja i zdrave životne sredine.

Spisak organizacija koje su dobile sredtsva MOS-a