Home [njuz] Tanji udžbenici

Tanji udžbenici

48
0

 BIVŠI studenti Pravnog fakulteta sigurno se sećaju udžbenika iz "obligacionog prava" koji su imali oko 1.500 strana. Budući pravnici koji sada studiraju neće imati problem da zbog preobimnosti udžbenika ovaj predmet spremaju i više od godinu dana. Danas nijedan udžbenik na Pravnom fakultetu ne sme da ima više od 600 strana.

U postupku reformisanja nastave u skladu s principima Bolonjske deklaracije, visokoškolske ustanove su dužne da donesu pravilnike koji će definisati standarde u pisanju udžbenika. Komisija za udžbenike Pravnog fakulteta usvojila je Pravilnik o udžbenicima.
– Po novom režimu studiranja, svi predmeti su jednosemestralni, pa se ne može očekivati od studenata da će u tako kratkom periodu uspeti da spreme ispit iz tako obimnih udžbenika – objašnjava Dragiša Potić, pi-ar Pravnog fakulteta. – Pošto je uvedena i obavezna praksa, vreme za čitanje i učenje teorije studenti sada provode u sudnicama gde primenjuju praktično znanje.
Ovim pravilnikom je predviđeno da udžbenik za predmete sa osam-devet časova nedeljno mora da ima do 600 strana. Ukoliko student predmet sluša sedam časova nedeljno, knjiga iz koje će učiti ne sme da ima više od 450 strana. Za predmete sa fondom od šest časova nedeljno propisani standarad je udžbenik do 400 strana. Ako je u nastavnom programu predmet zastupljen sa pet časova nedeljno, udžbenik mora da ima do 300 strana, a ako se sluša četiri časa, do 200 strana. Najmanji udžbenici, do 150 strana, namenjeni su za predmete koji se slušaju tri časa nedeljno.
Svi udžbenici moraju da budu štampani na ćirilici. Po pravilu, obim nastavnog i ispitnog materijala po času predavanja ne sme da bude veći od sedam strana osnovnog teksta.

OCENE ZA PROFESORE
NA kraju svakog semestra fakultet organizuje studentsku anketu da bi se ocenio kvalitet nastavnog i ispitnog materijala. Ukoliko studenti daju ocenu nižu od 2,5, na skali od 1 do 5, nastavnicima tih predmeta, kao i njihovim katedrama, upućuje se molba za unapređenje nastavnog i ispitnog štiva.

Izvor:Novosti