Mesta na budžetu i za naše strance

0
SHARE

 Upis studenata na prvu godinu studija Fakulteta tehničkih nauka završen je. Konkurisalo je 1.467 kandidata, a upisano je 1.311. Za septembarski rok ostalo je 195 mesta. Ove godine, neočekivano, javio se jedan problem prilikom konkurisanja.

– Svi fakulteti u Srbiji imali su problem s upisom studenata na prvu godinu studija. Naime, odgovarajuće strukture nisu objavile na vreme konkurs i uslove upisa na fakultete. Nikad nam nije jasno zašto se termini i uslovi upisa studenata na prvu godinu studija ne objavljuju istovremeno kad se objavljuju za osnovne i srednje škole. Sada smo imali problem što su se termini za prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu studija razlikovali od univerziteta do univerziteta, a to znači da termini nisu usaglašeni da budu jedinstveni na teritoriji Srbije. Konkurs za upis, prema Zakonu o visokom obrazovanju, nije objavljen na vreme. Za uslove upisa ministarstvo je promenilo uslove a da se nije konsultovalo s Konferencijom univerziteta Srbije i Nacionalnim savetom za visoko obrazovanje. Konkretno, promenili su uslove a da univerziteti to uopšte nisu znali. Postavlja se pitanje – mogu li pojedinci samovoljno menjati uslove upisa koji su godinama važili, čime mogu da proizvedu, a to su i učinili, velike problema za svršene učenike srednjih škola – rekao nam je prof. dr Ilija Kovačević, prodekan za nastavu Fakulteta tehničkih nauka.

To se pre svega odnosi na kandidate državljane Republike Srbije koji su završili ili nisu stigli do juna da završe srednjoškolsko obrazovanje u inostranstvu. Dosad se takvim kandidatima omogućavalo da konkurišu u septembarskom roku, a nadležne republičke institucije obezbeđivale su dva odsto kvote za upis studenata s budžetskim finansiranjem koje su one obezbeđivale.

– Ovako sada ispada da kandidati državljani Srbije koji su završili srednju školu u junu u inostranstvu ne mogu konkurisati na fakultete na teret budžeta. Time su dovedeni u neravnopravan položaj s ostalim kandidatima. Oni samo mogu konkurisati u septembarskom roku kao samofinansirajući, ako je ostalo slobodnih mesta, ili čekati pa tek iduće godine, gubeći godinu, ravnopravno konkurisati s ostalim kandidatima – objašnjava prodekan Kovačević.

Na ovakvu situaciju reagovali su senati univerziteta u Novom Sadu i Beogradu. Senat Univerziteta u Novom Sadu doneo je odluku da će prilikom raspisivanja konkursa za septembarski rok u uslove upisa staviti stavku da na pomenutih dva odsto budžetskih mesta mogu konkurisati kandidati koji su završili srednju školu u inostranstvu.

– Za nas to znači da Fakultet tehničkih nauka treba da ima 20 dodatnih budžetskih mesta. Na ovaj način želi se ispraviti nepravda koja je naneta srednjoškolcima našim državljanima koji su srednju školu završili u inostranstvu – zaključio je prof. dr Ilija Kovačevič, prodekan za nastavu Fakulteta tehničkih nauka.

Slobodno na mašinstvo

Najviše slobodnih mesta za septembarski rok ostalo je na mašinstvu – budžet 26, samofinansiranje četiri, inženjerstvu zaštite životne sredine – 32 mesta za samofinansiranje, saobraćaju – 30 mesta za samofinansiranje, građevinarstvu – 29 mesta za samofinansiranje.

Na elektrotehnici i računarstvu imaju 33 mesta za samofinansirajuće studente, na mehatronici 23 na budžetu i osam za samofinansiranje, na industrijskom inženjerstvu i menadžmentu četiri mesta za samofinansiranje itd. Interesantno je da na smeru arhitektura i urbanizam, kao i grafičko inženjerstvo i dizajn nije ostalo nijedno mesto.

Izvor:Dnevnk