Home [njuz] Digneš kredit, platiš školarinu

Digneš kredit, platiš školarinu

64
0

 Studiranje u Srbiji, ako ne upadnete na popularni budžet, veoma je skupo. Školarine na fakultetima se kreću i do 3.000 evra za godinu dana. Roditelji koji imaju plići džep, a žele da im deca budu akademski građani, idu u banke i podižu keš ili potrošačke kredite, ali sve češće i specijalizovane kredite za plaćanje školarina.

Svega nekoliko banaka u ponudi imaju ove specijalizovane kredite. Radi se o iznosima od maksimalno 5.000 evra, a od banke do banke varira koliki će rok otplate biti (najčešće od 36 do 60 meseci).

Tako na primer „Sosijete ženeral banka” je u ponudu proizvoda i usluga namenjenih stanovništvu uvrstila studentske potrošačke kredite, dinarske i indeksirane u evrima, sa rokom otplate od 12 do 60 meseci, kojima je moguće platiti školarinu.

Banka nudi dinarske kredite bez učešća i depozita i kredite indeksirane u evrima sa učešćem od 30 odsto. Pored kredita za plaćanje školarine, „Sosijete ženeral” Srbija mladima do 26. godine nudi i „Semestro paket” koji, uz kartice, račune i servise, omogućava korišćenje prednosti EURO 26 kartice u vidu brojnih popusta u zemlji i inostranstvu.

„Komercijalna banka” ima namenske kredite za školovanje. Krediti mogu biti u dinarima bez učešća ili u evrima sa učešćem.
Maksimalni iznos koji se odobrava je milion dinara, a mesečne kamatne stope variraju od 12,69 do 23,17 odsto u zavisnosti u kojoj je valuti indeksiran kredit i u zavisnosti od toga da li je korisnik kredita klijent banke.

I „Findomestik banka” ima u ponudi kredite za plaćanje školarina. Maksimalni iznos koji se odobrava je 5.000 evra, a najduži rok otplate je 36 meseci. Krediti su indeksirani u evrima.

„Poštanska štedionica” odobrava kredite samo za plaćanje školarina na onim fakultetima sa kojima ima potpisan ugovor: Fakultetom organizacionih nauka (FON), Višom školom za informacione i komunikacione tehnologije kao i višom politehničkom školom.

Iznos kredita varira od 5.000 do 100.000 dinara sa rokovima otplate od 12 meseci. Nominalna kamatna stopa je 27,25 odsto na godišnjem nivou, a provizija za prevremenu otplatu košta jedan odsto od vrednosti kredita.

 

  
Izvor: Blic