Konferencija “Mladi zapadnog Balkana na djelu! Kulture i stereotipi: bolje razumijevanje sektora mla

0
SHARE

 U organizaciji Grčke nacionalne agencije za provedbu programa Mladi na djelu i Eurodeska Instituta za mlade, a u suradnji s Nacionalnim vijećem mladih Grčke, u Ateni je od 26. do 29. lipnja 2008. organizirana konferencija pod nazivom “Western Balkan Youth goes in Action! Cultures and Stereotypes: Better Knowledge of Youth”. Na konferenciji su sudjelovali kreatori politika za mlade s europske i nacionalnih razina, institucije, nacionalna vijeća mladih i druge organizacije mladih i za mlade iz svih država SEE regije, članica EU i ostalih država koje provode program Mladi na djelu. Diskutiralo se o mogućnostima međukulturalnog učenja kao osnovi za početak plodnog međukulturalnog dijaloga između mladih europljana i kreatora politika za mlade na europskoj i nacionalnim razinama.

U tom kontekstu, cilj konferencije bio je pružiti mogućnost sudionicima da diskutiraju o ključnim izazovima mladih: jačanje suradnje između europskih organizacija i tijela nacionalnih država zaduženih za mlade (ministarstva i njihova tijela, itd.), državnih tijela i organizacija mladih i za mlade u regiji, razvoj strategija i akcijskih planova te koordinacija svi relevantnih dionika u promociji strukturiranog dialoga između mladih i kreatora politika za mlade na europskoj razini.

Ova konferencija je jedna u nizu sastanaka i konzultacija na kojima se diskutira, razrađuje i skupljaju preporuke koje će utjecati na sadržaj novog dokumenta poznatog kao Bijela knjiga Europske komisije. U konzultativnom procesu izrade tog dokumenta uključene su četiri strane: organizacije mladih i za mlade, mladi, države članice EU i stručnjaci.

Kao predstavnice Mreže mladih Hrvatske, na konferenciji su sudjelovale Lovorka Bačić (Centar za mirovne studije), Cvijeta Senta (Centar za mirovne studije, Vijeće mladih grada Zagreba) i Raffaella d'Apolito (Volonterski centar Zagreb).
Radilo se u tri tematske radne grupe koje su izradile i predstavile preporuke koje će biti inkorporirane i razrađivane u daljnjem procesu izrade dokumenta.