KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE BEČEJ

0
SHARE

 Bečej
Komisija za implementaciju LPA za decu i strategije unapredjenja usluga socijalne zastite iopstine Becej je raspisala Konkurs za sufinansiranje predloga projekata iz budzeta opstine Becej.
Za programe implementacije programa predvidjena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.740.000,00 dinara.

Konkursna dokumentacija

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE BEČEJ
Opšte odredbe za učestvovanje na konkursu.
Budzet
Prijavni obrazac

Sva pitanja mozete uputiti na mail lapdbecej@yahoo.com.