Bolonjsko bodovanje u Srbiji

0

bolonja.jpgNa Univerzitetu u Novom Sadu juče je održana završna konferencija o projektu “Implementacija ECTS na univerzitetima u Srbiji”.
Osnovni cilj projekta bio je iniciranje uvođenja ESPB-a, jednog od osnovnih principa Bolonjskog procesa, a na jučerašnjoj završnoj konferenciji u Novom Sadu sumirani su rezultati ovog posla. U radu skupa učestvovali su saradnici na projektu iz Srbije i inostranstva, kao i koordinatori ESPB-a sa pojedinih fakulteta i univerziteta.

Nosilac Tempus projekta usvajanja Evropskog sistema prenosa bodova (ESPB– ECTS) na univerzitetima u Srbiji je Univerzitet u Osnabriku (Nemačka), koordinator je Univerzitet u Novom Sadu (UNS), dok su ostali partneri u projektu univerziteti u Pečuju (Mađarska), Grenoblu (Francuska), Kragujevcu, Nišu, Univerzitet umjetnosti u Beogradu i Ministarstvo prosvjete i sporta.

Pozdravljajući učesnike konferencije, rektorka Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Radmila Marinković-Nedučin istakla je da je ovaj univerzitet ponosan na rezultate koje je u posljednjih nekoliko godina postigao u uvođenju novog sistema studiranja zasnovanog na Bolonjskim principima.

Napravljeni su iskoraci u modernizaciji nastave, uvođenju novih studijskih programa, primjeni bodovnog sistema, jačanju partnerskih odnosa sa studentima.

O svemu tome svjedoči i nekoliko vrlo korisnih publikacija koje je UNS izdao u posljednje pola godine, a jedna od njih, posebno važna za studente, je “Kratak vodič kroz Bolonjski proces i novi sistem studiranja”, štampan, osim na srpskom, i na jezicima šest nacionalnih zajednica u Vojvodini.

Jučerašnjoj konferenciji na UNS-u prisustvovao je i profesor Folker Gemlih s Univerziteta u Osnabriku, koji je član najznačajnijih evropskih tijela i asocijacija u oblasti visokog obrazovanja i koji će ih upoznati s rezultatima ovog Tempus projekta.

"Smatram da je ovaj projekat uspeo jer je pomogao uvođenje ESPB-a i uklopio se u ovu zajedničku aktivnost na svim univerzitetima u Srbiji", rekao je prof. dr Miroslav Plančak, predstavnik UNS-a u Tempusovom projektu.

"Imali smo niz prezentacija u institucijama višeg i visokog obrazovanja, ali i medijima, i nadam se da je projekat doprineo ukupnim naporima na promovisanju Evropskog sistema prenosa bodova i Bolonjske deklaracije. Međutim, moj lični utisak je da studenti, ali i nastavnici, još nisu dovoljno informisni o novom sistemu akumuliranja bodova. Ukazao bih i na jedan generalni problem koji proističe iz toga što je Zakon o visokom obrazovanju dao samo okvire, a nedostaje još čitav niz detalja koji “život znače”. Tako smo svedoci da se od univerziteta do univerziteta, pa i od fakulteta do fakulteta stvari različito tumače, što dovodi do nekih neujednačenih rešenja ili dilema koje ne znamo kako da rešimo", kazao je Plančak.

On je poručio da se učesnici Konferencije univerziteta Srbije moraju više dogovarati o tome kako da se zajednički riješe neka pitanja u ovom procesu tranzicije u visokom obrazovanju, i da se spriječi da univerziteti pojedinačno donose nekakva prelazna rješenja koja idu mimo onog što je Zakon propisao.

Projekat “Implementacija ECTS na univerzitetima u Srbiji” je od 2005. godine realizovan na univerzitetima u Republici Srbiji.

To je jedan od projekata iz programa Tempus (Evropske komisije) koji se realizuju u Srbiji, a čiji je cilj ostvarivanje osnovnih načela Bolonjskog procesa u sveobuhvatnom razvoju visokog školstva u Srbiji i njegovog uključivanja u evropske tokove visokog obrazovanja.

Nosilac Tempus projekta usvajanja Evropskog sistema prenosa bodova (ESPB– ECTS) na univerzitetima u Srbiji je Univerzitet u Osnabriku (Nemačka), koordinator je Univerzitet u Novom Sadu, dok su ostali partneri u projektu univerziteti u Pečuju (Mađarska), Grenoblu (Francuska), Kragujevcu, Nišu, Univerzitet umjetnosti u Beogradu i Ministarstvo prosvjete i sporta.

Previous articleKurs BOŠ-a o verskim zajednicama u tranziciji
Next articleMeđunarodni filmski festival Paris Cinema