GLOBALNI PROGRAM DOPUNSKE FINANSIJSKE PODRŠKE

0

bos.jpgBEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA u saradnji sa FONDOM ZA OTVORENO DRUŠTVO
I INSTITUTOM ZA OTVORENO DRUŠTVO IZ NJUJORKA
Raspisuje
KONKURS za GLOBALNI PROGRAM DOPUNSKE FINANSIJSKE PODRŠKE (GLOBAL SUPPLEMENTARY GRANT PROGRAM) u školskoj 2007/2008. godini.
Program je namenjen studentima iz zemalja Centralne i Istočne Evrope koji su upisani na doktorske studije iz oblasti društvenih i humanističkih nauka na nekom od priznatih univerziteta u Zapadnoj Evropi, Aziji, Australiji, Severnoj Americi i na Bliskom istoku. Dopunske stipendije dodeljuju se za period od godinu dana a na osnovu akademskih rezultata i potrebe za dopunskim finansiranjem. Po isteku stipendije moguće je konkurisati za dopunsko finansiranje još jedne godine studija.

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo studenti koji su upisani na redovni program doktorskih studija (Ph.D.) na nekom od priznatih univerziteta. Prednost imaju studenti koji izučavaju oblasti od značaja za unapređenje visokog obrazovanja u svojim zemljama.

Dopunske stipendije dodeljuju se za jednu od sledećih kategorija troškova:

1. ŠKOLARINA – najviše 50% od ukupnog iznosa školarine za akademsku godinu.
2. TROŠKOVI ŽIVOTA – studenti koji su obezbedili pokrivanje troškova školarine (stipendije i dr.) mogu da konkurišu za troškove smeštaja i života.
3. OSTALI TROŠKOVI – studenti koji su obezbedili sva potrebna sredstva ali ne mogu da pokriju ostale troškove (npr. povratna karta, literatura, materijal, zdravstveno osiguranje itd.) mogu aplicirati za dodatna sredstva u ovoj kategoriji.

Konkurs važi isključivo za kandidate koji su već obezbedili delimične ili pune troškove školarine, stipendije za stanovanje ili druge troškove. Očekuje se da kandidati poseduju odlično znanje stranog jezika univerziteta na koji su upisani. Konkursna prijava i ostala dokumentacija podnose se isključivo na engleskom jeziku.

Formulari se mogu dobiti ovde [gspg2007.pdf]) a detaljnije informacije o programu u kancelariji Beogradske otvorene škole:
Masarikova 5/16, tel. 381 11 30 61 371 svakog radnog dana od 10-15 časova. Kandidati se mogu prijavljivati i onlajn na Online applications

Rok za prijem konkursnog materijala je 2. april 2007. za studije u Severnoj Americi, Aziji i Australiji i 4. jun 2007. za studije u Zapadnoj Evropi i na Bliskom istoku, u kancelarijama Beogradske otvorene škole.

Prijave se do ovih datuma mogu slati i direktno na:

Open Society Institute
Global Supplementary Grant Program
400 West 59th St., 4th Floor
New York, New York 10019
USA

Previous articleThe Church u Domu omladine
Next articleNapiši radio dramu za BBC