Home [njuz] Junska upisna groznica!

Junska upisna groznica!

44
0

 Na sedam državnih univerziteta u Srbiji ove godine moći će da se upiše 36.000 brucoša! Polovina akademaca studiraće o trošku države, dok će ostali morati da plaćaju školarinu. Prijavljivanje kandidata počinje danas, 23. juna, i traje do 27. juna. Budući brucoši polažu prijemne ispite od 30. juna do 2. jula, a upis kandidata treba da se završi najkasnije do 15. jula.

Najviše slobodnih mesta, kao i prethodnih godina, ima Univerzitet u Beogradu. Na 31 fakultetu BU biće mesta za 15.229 brucoša, od kojih će se 9.079 studenata školovati o trošku države, dok će 6.150 budućih akademaca sami plaćati školovanje. Pravni i Ekonomski fakultet već godinama upisuju najveći broj akademaca – po 1.500, na Filološkom ima 1.250 mesta, Poljoprivrednom – 950, Filozofskom – 757, Fakultetu organizacionih nauka – 660, Elektrotehničkom 560…, dok će najmanje studenata upisati Fakultet za fizičku hemiju – samo 100.

Polovina fakulteta na BU podigla je cenu školarina za narednu godinu. Najskuplju školarinu u Srbiji i dalje ima Arhitektonski fakultet i ona iznosi 240.000 dinara, a najjeftinije su studije na Rudarsko-geološkom fakultetu, gde za upisninu treba izdvojiti 45.000 godišnje.

Pravila za polaganje prijemnih ispita na svim državnim fakultetima u Srbiji ostaju ista kao i prethodnih godina, što znači da se kandidati rangiraju na osnovu uspeha u srednjoj školi i broja bodova koje osvoje na prijemnom ispitu. Budući brucoši koji se odluče da studiraju neki od umetničkih fakulteta polažu test za proveru sposobnosti i sklonosti u posebnim terminima. Uspeh iz srednje škole „nosi" najviše 40, a najmanje 16 bodova, dok na prijemnom ispitu budući akademci mogu da osvoje najviše 60 poena.

Kandidati, znači, mogu imati maksimalno 100 bodova. Da bi bili „iznad crte" i studirali o trošku države, budući brucoši moraju imati najmanje 51 poen, a donja granica za samofinansirajuće studente je 30 bodova. Međutim, na najatraktivnijim fakultetima često ni 90 bodova ne garantuje dobijanje indeksa, dok se na drugim visokoškolskim ustanovama koje nisu popularne među srednjoškolcima dešava da se upišu svi koji polože prijemni ispit.

Prošle godine najviše studenata konkurisalo je za upis na Ekonomski i Geografski fakultet u Beogradu. Interesovanje je bilo veliko i za fakultete medicinske, ekonomske i pravne struke, dok su najmanje kandidata imali prirodni i pojedini tehnički fakulteti.

Fakulteti posle prijemnog ispita utvrđuju jedinstvenu rang-istu kandidata, a svi koji nisu zadovoljni mogu podneti prigovor dekanu visokoškolske ustanove na kojoj su konkurisali za prijem u roku od 24 sata od objavljivanja rang-liste. Dekan je dužan da odgovori na žalbu u roku od 24 sata, a ako kandidat i dalje nije zadovoljan, može se žaliti savetu fakulteta.

Za sve kandidate koji se ne upišu u prvom upisnom krugu predviđen je drugi konkursni rok koji traje od 1. do 19. septembra. Prijavljivanje kandidata biće organizovano 1. i 2. septembra, a polaganje prijemnih ispita biće 3, 4. i 5. septembra. Slobodna mesta i visinu školarina budući brucoši mogu pogledati na sajtovima univerziteta, gde su već objavljeni konkursi za upis.

Dokumenta potrebna za prijavu

– Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
– Diploma o položenom završnom, odnosno maturskom radu
– Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Internet adrese državnih univerziteta

– Univerzitet u Beogradu www.bg.ac.yu
– Univerzitet umetnosti www.arts.bg.ac.yu
– Univerzitet u Novom Sadu www.ns.ac.yu
– Univerzitet u Nišu www.ni.ac.yu
– Univerzitet u Kragujevcu www.kg.ac.yu
– Univerzitet u Novom Pazaru www.np.ac.yu

Izvor:Prees