Home [konkursi] Otvoreni poziv za grantove

Otvoreni poziv za grantove

50
0

 Balkanska Fondacija za Decu i Mlade, podržana od strane kompanije Studio Moderna, sprovodi program zapošljavanja mladih na Kosovu i Metohiji. Radi sprovođenja jedne od komponenti programa, Balkanska Fondacija za Decu i Mlade obajvljuje
OTVORENI POZIV Za podršku 2-5 projekata u vrednosti 4000-5000 $ (USD). Ovaj poziv važi za nevladine organizacije i firme sa teritorije Kosova i Metohije, koje se bave zapošljavanjem mladih ljudi i obukama. Projekat se mora odnositi na mlade ljude od 18-30 godina, i treba da promoviše savremene trendove u zapošljavanju i obuci, kao i da odgovara na potrebe tržišta rada. Sprovođenje projekta mora biti 3 do 6 meseci.
Balkanska Fondacija za Decu i Mlade će podržati organizacije ili firme koje:
·    Imaju dobru postojeću saradnju sa biznis sektorom
·    Dokažu svoje iskustvo i kapacitet za izvođenje ovakvog projekta
·    Imaju organizacione i profesionalne veštine za obučavanje mladih ljudi
·    Imaju jasno razvijen i kvalitetan plan obuke
·    Projekat ima potencijal da poboljša život u zajednici u kojoj se sprovodi
Cilj ovog projekta je da se pruži što bolji pristup tržištu rada mladim ljudima i saradnja sa biznis sektorom.
Formulare za prijavljivanj možete naći na našem vebsajtu www.balkanyouth.org. Popunjene formulare i pitanja možete slati Kristini Velkovskoj na Kristina@balkanyouth.org.
Krajnji rok za prijavljivanje je 15.jun 2008.
Balkanska Fondacija za Decu i Mlade, sa sedištem u Skoplju, je jedan od lidera u polju zapošljavanja mladih na Balkanu.