Home [konkursi] Konkurs za savet mladih

Konkurs za savet mladih

47
0

 Prošle sedmice je opštinska Kancelarija za mlade u Loznici raspisala konkurs za formiranje saveta kluba za mlade. Loznica je jedna od nekoliko opština u Srbiji u kojoj se sprovodi pilot projekat Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u cilju razvoja sistema institucionalne brige o mladima na lokalnom nivou, a Kancelarija za mlade aktivno deluje u pravcu razvoja lokalne politike za mlade.

– Drugi bitan korak u sprovođenju ovog pilot projekta je osnivanje kluba za mlade, za čiju integraciju je neophodno prethodno konstituisati savet kluba koji bi predstavljao sponu između rada Kancelarije za mlade i kluba mladih. Savet će se baviti programskom politikom, razvojem, promocijom i procenom rada kluba, razvojem lokalne politike prema mladima i predstavljaće vezu između Kancelarije za mlade i konkretnih aktivnosti – objašnjava Tanja Glišić, koordinator Kancelarije za mlade opštine Loznica, napominjući da će savet činiti devet predstavnika najrelevantnijih grupa koji direktno ili indirektno utiču na razvoj omladinske politike u opštini.

Pravo konkurisanja za članstvo u savetu imaju udruženja građana, nevladine organizacije, registrovana na teritoriji Republike Srbije, kao i neformalne omladinske grupe, koje deluju na teritoriji opštine Loznica, a koje na osnovu konkursa i prijave za konkurisanje, u propisanom roku, dostave Kancelariji za mlade predloge svojih predstavnika za savet kluba za mlade, uz kriterijum da se prvenstveno bave jačanjem omladinske politike na teritoriji lozničke opštine, kao i to da imaju iskustvo u vezi sa projektima koji za ciljnu grupu imaju omladinu.

– Prijava se šalje na imejl adresu kancelarija_za_mlade_lo@hotmail. com ili se predaje lično u prostorijama Kancelarije za mlade. Krajnji rok za prijem prijava je 29. maj. 2008. godine. Blagovremenim prijavama smatraće se sve prijave pristigle e-mail-om ili predate lično do 15 časova navedenog datuma, kaže Tanja Glišić.

Izvor:Glas javnosti