One Month Visits – Jednomesečne stipendije za istraživački boravak u Austriji

0

knjiga.jpegUz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu Republike Austrije, Austrijske rektorske konferencije i Austrijske službe za razmenu (ÖAD), organizacija WUS Austria objavljuje konkurs za stipendije za jednomesečne posete austrijskim univerzitetima radi obavljanja istraživačkih projekata, za koje postoji saglasnost za mentorstvo sa nekog austrijskog univerziteta.

Za stipendije mogu da se prijave poslediplomci, magistri, asistenti, doktoranti i univerzitetski profesori.
Visina stipendije zavisi od stepena stručne spreme kandidata. Vreme trajanja boravka je ograničeno na mesec dana i samo u izuzetnim slučajevima može biti produženo na najviše dva meseca.

Termin boravka određuje sam kandidat (zbog lakšeg nalaženja smeštaja preporučuje se da trajanje posete bude od početka do kraja istog meseca). Poželjno je da se pri planiranju boravka vodi računa da se ne poklapa sa raspustom na austrijskim univerzitetima.

Kandidati kojima se odobri stipendija imaju pravo na smeštaj u jednokrevetnoj sobi/ili dvokrevetnoj sobi u studentskom domu.

Prijave za konkurs mogu se slati centralnoj kancelariji WUS Austria-e u Gracu. Konkurs nije vremenski ograničen, dakle otvoren je tokom cele godine. Uz popunjen prijavni formular potrebno je dostaviti sledeće:

1. Treba poslati kompletnu prijavu i DVE kopije (sve zajedno ukupno tri primerka), kancelariji WUS Austria u Gracu.
2. Prijavu treba poslati najmanje dva meseca (a po mogućnosti i tri meseca) pre planirane posete.
3. Uz prijavu treba podneti i sledeće dokumente na engleskom odnosno nemačkom jeziku:
:: Biografiju (CV)
:: Pismo u kome se navode detaljni razlozi posete i istraživanja koje treba da se sprovede u Austriji. Dakle, to je rezime planiranog istrazivanja za Vaš naučni rad, koji pišete.
:: Overen prevod spiska svih položenih ispita sa ocenama, diploma ili sertifikata. Napomena: za profesore dovoljan je overen prevod diplome o sticanju zvanja doktora nauka i lista napisanih radova.
:: Tri skorije fotografije
:: U prijavnom listu treba staviti potpunu i tačnu adresu, a posebno je bitno da se naznači tačna imejl adresa.
:: Dva pisma preporuke od profesora iz te oblasti, sa matičnog fakulteta. Treba da su zapakovana u koverte.U pismu treba jasno da stoji funkcija i status onog, ko ga je pisao.
+(Univerzitetski profesori umesto dva pisma preporuke treba da prilože samo listu objavljenih naučnih radova.)
:: Izjava o saglasnosti austrijskog profesora, koji treba da bude supervisor istraživačkog projekta (u specifičnoj formi “Betreuungszusage/Supervisors Declaration") čiji se model može naći na sajtu WUS Austria.
Ohridska 11, 11000 Belrade
Phone: +381 11 2432 084
Fax: +381 11 2438 991

Rok za konkurisanje : 31.12.2008.

milica.zujko@wus-austria.org

www.wus-austria.org/belgrade

Previous articleBendovi obrađuju legendarni album The Beatles-a
Next articleParty Jungle Sapri, Italia – 06.09.-10.09.07.