Home [njuz] Usvojena Strategija za mlade

Usvojena Strategija za mlade

72
0

 Vlada Srbije jednoglasno je usvojila Nacionalnu strategiju za mlade koju je predložilo Ministarstvo omladine i sporta. Kako se navodi u saopštenju, usvajanjem te strategije, koja sadrži viziju omladinske politike, kao i ciljeve i konkretne mere pomoću kojih se ta politika može realizovati, Srbija se priključila svim zemljama u svetu. U kreiranju Strategije učestvovalo je više od 16.000 mladih, 30 resurs centara, 12 ministarstava, 10 jedinica za praćenje i podršku, osam tematskih grupa, šest savetodavnih odbora. Održano je 167 okruglih stolova i 10 regionalnih konferencija.