U školi praksa, posle – radna mesta

0
SHARE

 U Elektrotehničkoj školi “Mihajlo Pupin” predloženi su novi smerovi koji bi uskoro trebalo da privuku buduće elektrotehničare mehatronike (robotika), elektrotehničare multimedija, telekomunikacija, procesnog upravljanja i učenike zainteresovane za autoelektroniku.

Što se Elektrotehnike telekomunikacija tiče, ovaj smer prati trendove najnaprednijih tehnologija (ADSL, GSM, GPRS, satelitske komunikacione veze i sl.), kasnije nudi mogućnost zaposlenja u firmama koje izgrađuju i održavaju telefonske i računarske mreže i aparate, a otvara se i ogledno odeljenje u kom je naročito zastupljena praktična nastava. Zanimljivo je i da se za ovaj smer interesuje i sve više učenica koje su u ovoj školi prava retkost i kao što je poznato, od 2.000 učenika većinu čine dečaci.
Robot, solarna energija i auto na vodonik

-U jednoj od naših laboratorija bavimo se alternativnim izvorima energije, pa tako imamo dva solarna kofera i prototip automobila na vodonik – izjavio je predsednik Stručnog veća energetike, Saša Skoko i ukazao na to da su ovu opremu za izučavanje ekološke energije napravili i poslali učenici iz Ulma, Nemačka, sa čijim tehničkim centrom novosadska škola sarađuje.
– Robotika postoji od 2002. godine, ali još uvek ne kao smer, već kao sekcija i u nju je uključeno oko 20 učenika koji su do sada učestvovali na takmičenjima na nacionalnom nivou, gde su osvajali visoke plasmane, a putovali su i na međunarodna takmičenja u Italiju, Švajcarsku i Francusku – kazao je nastavnik Vaso Bjelica i naglasio da je njihov robot, kojeg su pravili 6 meseci, u stanju da se potpuno autonomno kreće uz pomoć senzora i navigacije, skuplja objekte i sortira ih po boji i obavlja druge radnje.

Novina u školi je i savremena garaža i dijagnostički uređaji, donacija EU od 200.000 eura, koji su ključni za smer Autoelektronika, na kom su, kao i uopšte u školi “Mihajlo Pupin” učenici praktično obučeni za mnogobrojne buduće poslove.

– Zanimaju me automobili i pošto sam u ovoj školi pripremljen za rad u servisu, već sam našao posao, a pošto je dijagnostika srž smera koji pohađam, nova oprema nam je veoma korisna- rekao je učenik 4. razreda, Miloš Mićić i objasnio da je sklopio ugovor na 5 godina sa servisom “Reno” i da ga radno mesto čeka čim završi školu.

Izvor:Dnevnik