Nevladine organizacije na Exitu

0
SHARE

 Exit i Građanski pakt za Jugoistočnu Evropu pozivaju nevladine organizacije iz Jugoistočne Evrope  (Srbija, Hrvatska, BiH, Albanija, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Crna Gora) da se i ove godine predstave na festivalu EXIT 08.Vaša organizacija može konkurisati za predstavljanje na NVO sajmu «PLACE TO MOVE!». Za predstavljanje na festivalu biće izabrano 60 do 80 organizacija, u zavisnosti od logističkih potreba i mogućnosti. Prilikom izbora organizacija vodiće se računa o sledećim kriterijumima:

•    Dosadašnje aktivnosti organizacije
•    Atraktivnost prezentacije i njena primerenost festivalu.

Organizatori će se kao i uvek potruditi da ovaj važan deo društva predstave u svoj njegovoj raznolikosti, vodeći računa o relevantnosti problema kojima se organizacije bave za okruženje u kojima rade.
 
Društvena strana Exita 08 biće posvećena daljem uključivanju Srbije u Evropsku uniju.

NVO sajam «PLACE TO MOVE!» se nalazi u Gornjem gradu Petrovaradinske tvrđave, između Rege i Fjužn stejdža. Na ovom prostoru će biti postavljeno oko 30 štandova. Kao i do sada, jedan štand deliće dve organizacije. «PLACE TO MOVE!» će raditi svakog dana od 18 do 24 sata. Morate da imate u vidu da su organizacije koje se budu predstavljale na ovom mestu u obavezi da u navedeno vrame obezbede aktivnost na štandu tokom sva četiri festivalska dana.

Organizatori će odabranim organizacijama obezbediti osnovne uslove za rad, kao i dve akreditacije.

Pod osnovnim uslovima za rad podrazumevamo:
•    prostor, priključak na struju (samo za svetlo), štand
•    prostoriju za odlaganje opreme i materijala
•    organizovan prevoz opreme/materijala od jedne kolektivne tačke u Novom Sadu do mesta održavanja

Razmatraće se isključivo prijave pristigle elektronskom poštom.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.
 
Prijave slati na e-mail: olja@citizenspact.org.yu i goran@citizenspact.org.yu

Rok za prijavu je 12. maj 2008.

Najkasnije do 2. juna sve organizacije koje su konkurisale biće obaveštene o rezultatima konkursa.