Home [treninzi] Osnovni kurs speleologije 2008.

Osnovni kurs speleologije 2008.

91
0

 Obaveštavamo vas da je termin pocetka kursa u utorak, 03. 04. 2007. godine u 19 sati, u našim prostorijama, u Planinarskom savezu Beograda (PSB). Adresa Saveza je:Zmaja od Nocaja 9/IV (na interfonu zvoniti na: PLANINARSKI SAVEZ)
Na kursu ce se obradjivati 17 teorijskih i prakticnih jedinica. Kurs se sastoji iz dela u Beogradu i završne vezbe na terenu Deo u Beogradu traje pet nedelja, a sastoji se od pet termina za teorijska predavanja, u prostorijama Saveza, i prakticnog dela, koji se odvija vikendom, na vezbalištima unutar Topcidera. Nakon dela u Beogradu sledi ide završna vezba od 3 do 5 dana, na jednom od školskih speleoloških terena (najverovatnije na obroncima Beljanice kod Despotovca). Na kraju završne vezbe bice odrzan prakticni deo ispita. Po povratku u Beograd bice organizovan teorijski deo ispita.

Speleološki odsek obezbedjuje svim polaznicima potrebne instruktore, sav specificni deo tehnicke opreme, literaturu za ucenje i prusike za vezbu i praktican rad. Polaznici sami snose troškove ishrane na terenu (hrana iz ranca), prevoza i osiguranja.

Potrebna licna oprema, program kursa, prijava i izjava odgovornosti mogu se preuzeti sa sajta Speleoloskog odseka Beograda (www.sob.org.yu ).

Donja granica starosti za polaznike je 16 godina. Da bi lice pristupilo kursu mora biti drzavljanin Srbije, popuni prijavu i da izjavu odgovornosti.

Radi ocuvanja nivoa obuke i stecenog znanja broj polaznika kursa je ogranicen.

Speleološki odsek zadrzava pravo da usled eventualnih tehnickih porblema termin pocetka kursa odlozi.

Za sve informacije i prijave se mozete obratiti:

– na sastanku Odseka utorkom u 21 h, u prostorijama PSB-a;

– na E-mail adresi: sob@sob.org.yu ;

– tehnickom sekretaru PSB-a, svakim radnim danom od 11 – 14 h, u prostorijama PSB-a ili na telefon: 011/2-626-658 ili

– a najbolje na mobilni telefon 063/350-823

vodja kursa
Uroš Akšamović

Zmaja od Noćaja 9/IV
11000 Beograd
Srbija
tel: +381 11 2626 658 (radnim danom od 11-14h)
mob: +381 63 350 823
mail: sob@sob.org.yu

sastanci se održavaju utorkom od 21h