Konkurs za izložbu “Knjiga – umetnički objekat”

0
SHARE

 Obavestavamo vas o otvaranju konkursa za izlozbu „KNJIGA – UMETNICKI OBJEKAT", Beograd 2008, koja se odnosi na knjige-objekte, knjige-instalacije, autorske umetnicke i eksperimentalne knjige.
Organizatori:
– Nezavisna umetnicka asocijacija „Punkt za umetnicki eksperiment", Beograd
– Narodna biblioteka, Beograd Pravilnik i Poslovnik

1. Organizatori:
– Nezavisna umetnička asocijacija „Punkt za umetnički eksperiment“, Beograd
– Narodna biblioteka, Beograd

Koorganizatori:
– umetničke galerije i Muzeji u Beogradu

2. Autor i kurator projekta:
– Snežana Skoko (e-mail: punktum@yubc.net, tel. +381 11 3195600)

Organizacioni tim:
– Dragana Marković, anagard4@gmail.com (Punkt za umetnički eksperiment)
– Milena Ristić, msvilena@yubc.net(Punkt za umetnički eksperiment)
– Svetlana Gavrilović, gsvet@nbs.bg.ac.yu (Narodna biblioteka Srbije)

3. Izložba će biti postavljena u Narodnoj biblioteci Srbije a ako to ne dozvole građevinski radovi na renoviranju biblioteke, koji su u toku, izložba će biti prikazana u nekom drugom adekvatnom prostoru u Beogradu.

4. Kalendar aktivnosti projekta:
– raspisivanje konkursa: februar 2008.
– prijem prijava sa fotografijama radova: do 31. marta 2008.
– selekcija radova na osnovu fotografija: maj 2008.
– obaveštavanje autora o rezultatima selekcije putem e-maila: juni 2008.
– izrada kataloga i pres- materijala: juli-oktobar 2008.
– prijem radova: od 1. do 30. novembra 2008.
– izložba se održava: od 10. decembra 2008. do 10.januara 2009.

5. Konkurs je otvoren za sve umetnike koji prihvataju uslove učešća. Umetnici zadržavaju potpunu slobodu izbora teme i tehnike. U slučaju kompleksnog i neuobičajenog rada (u zavisnosti od materijala, veličine ili konstrukcije) mole se autori da kontaktiraju organizatora. Radovi za izlaganje će biti odabrani na osnovu selekcije fotografija radova. Biće prihvaćeni samo radovi koje Selekciona komisija bude vrednovala kao dela visokog umetničkog i profesionalnog dometa.

6. Umetnici konkurišu sa najviše dva rada, vreme nastanka rada nije limitirano.

7. Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu
dobiti od organizatora. Takođe, formulari se mogu dobiti elektronskom poštom, sa adrese: puebfa@gmail.com ili na sajtu http://artbook08.wordpress.com Organizator priznaje i fotokopiran prijavni formular.

8. Pored popunjene prijave, autori šalju CD sa dve fotografije svakog rada (celina i detalj) snimljenih u formatu za štampu TIFF ili JPEG rezolucija najmanje 300 pixels/inch, i neophodne podatke: adresa, e-mail, obrazovanje, naziv dela, tehnika, dimenzije kao i fotografiju autora i kratko objašnjenje rada.

9. Prijavni formular popuniti čitko, štampanim slovima, sa svim traženim podacima. Podaci iz prijavnog formulara biće upotrebljeni za katalog. Autori se obavezuju da obaveste organizatora o eventualnoj promeni adrese.

10. Organizator neće vraćati prijavne formulare ni priloženi materijal. (CD sa fotografijama i objašnjenjem rada).

11. Fotografije radova, prijavni formular i potvrda o uplati participacije (sa imenom i prezimenom učesnika) dostavljaju se najkasnije do 31. mart 2008. godine – samo putem pošte, na adresu:

NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE
« Za Konkurs ART BOOK08 »
Ul. Skerlićeva 1 11000 Beograd SRBIJA

12. Svi autori, osim umetnika koji gostuje po pozivu, plaćaju participaciju za učešće na Izložbi.

13. Domaći autori plaćaju participaciju u neto iznosu od 500 dinara. Uplate se vrše na žiro-račun « Punkta za umetnički eksperiment », broj 205-41029-94 (poziv na broj ), sa naznakom: uplata za participaciju.

14. Za autore iz inostranih zemalja participacija, po prijavi, iznosi (neto) 20 EUR. Uplate se vrše na devizne račune « Punkt za umetnički eksperiment » Uplate u evrima vrše se na račun:

Intermediary Bank
SWIFT-BIC: DRESDEFF
Name: DRESDNER BANK AG
City, Country: FRANKFURT AM MAIN, GERMAN
Account with institution:
SWIFT-BIC: KOBBRSBGXXX
Name: KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD
Street: SVETOG SAVE 14
City, Country: BEOGRAD, REPUBLIC OF SERBIA
Beneficiary:
IBAN/Account Number: RS35205001730482800090
Name: PUNKT ZA UMETNIČKI EKSPERIMENT
Street: Marine Veličković Br. 16/16
City, Country: 11470 BEOGRAD, REPUBLIC OF SERBIA

15. Autori koji ne dostave dokaz o uplaćenoj participaciji biće odbijeni na tehničkoj selekciji. Participacija se ne može kompenzovati radovima.

16. Autori radove mogu pokloniti Organizatoru. Poklon je neopoziv i bezuslovan.

17. Selekciju radova izvršiće Selekciona komisija, u sastavu:
– Žolt Kovač (umetnik)
– Dragana Marković (umetnik)
– Darka Radosavljević (istoričar umetnosti, kustos Umetničke asocijacije REMONT)
– Milena Ristić (umetnik)

18. Obaveštenje o rezultatima selekcije radova, autori će dobiti e-mailom ili ih mogu pronaći na sajtu: http://www.artbook08.wordpress.com

19. Rok za povratak izloženih radova je tri meseca po zatvaranju izložbe. Troškovi slanja radova su na teret autora. Troškove povratka radova i slanja kataloga snosi organizator.

20. Organizator će publikovati tipski katalog sa kataloškim podacima i jednom reprodukcijom rada svakog izlagača. Autori se odriču prava naknade za reprodukovanje rada u katalogu, kao i za propagandu izložbe u najširem smislu. Svaki izlagač dobiće primerak kataloga bez nadoknade.

21. Organizator ne snosi odgovornost za oštećenje radova u transportu. Zapisnik o oštećenju radova u transportu biće odmah dostavljen autoru.

22. Organizator snosi odgovornost od trenutka preuzimanja, do trenutka predaje rada u pošti. Autori, čiji radovi eventualno budu oštećeni krivicom organizatora, biće obeštećeni u iznosu utvrđenom od strane stručne komisije Organizatora.

23. U slučaju vanrednih okolnosti, izložba neće biti održana.

24. Potpisivanjem prijavnog formulara, autor prihvata sve navedene odredbe Pravilnika i poslovnika Međunarodne izložbe „KNJIGA-UMETNIČKI OBJEKAT“, Beograd 2008

Detaljne informacije i formular za prijavu potrazite na sajtu:
www.artbook08.wordpress.com