Novac traži novi posao

0
SHARE

 NEZAPOSLENI sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje od utorka imaju još jednu šansu da dođu do posla. Raspisan je novi konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje u iznosu od 130.000 dinara. Nacionalna služba istovremeno motiviše i poslodavce dodeljujući im sredstva za otvaranje i opremanje novih radnih mesta i to u iznosu od 80.000 do 160.000 za svakog novog radnika. I ovaj konkurs se raspisuje u utorak. Za oba programa odvojeno je ukupno 1,5 milijardi dinara, a trajaće dok se sredstva ne utroše. Tokom 2007. godine potrošeno je malo više od milijardu dinara. Od tog novca sopstveni posao je pokrenulo više od 5.700 nezaposlenih, a poslodavci su otvorili više od 4.000 novih radnih mesta.
– Stimulacija za otvaranje novog radnog mesta zavisi od razvijenosti opštine, jer tako pokušavamo da umanjimo razlike u razvijenosti regiona – objašnjava Srđan Andrijanić, portparol Nacionalne službe za zapošljavanje. – Odnosi se na poslodavce koji otvaraju do 50 novih radnih mesta, jer će velike firme biti obuhvaćene drugim programima. Poslodavac dobija dodatnih 40.000 dinara ako uposli nekog ko pripada rizičnoj kategoriji. Misli se na invalide, Rome, ljude starije od 50 godina i decu bez roditeljskog staranja.
I nezaposleni koji se odluče da sami pokrenu posao i dobiju za to subvenciju NSZZ, mogu da računaju na bonus od 80.000 dinara iz programa "Otpremninom do posla". Na to imaju prava oni koji su bez posla ostali kao višak uz otpremninu ili usled stečaja. Uslov je, međutim, da u svoj biznis ulože najmanje 80.000 dinara od otpremnine koju su dobili. – Pokušavamo da motivišemo ljude da ne potroše čitavu otpremninu na tekuće troškove – dodaje Andrijanić. – Dosadašnje iskustvo govori da su ovi programi dobar način da se smanji broj nezaposlenih. Sada ne možemo da kažemo koliko će tačno ljudi dobiti sredstva u ovogodišnjem konkursu, jer postoji raspon u iznosima, ali verujemo da broj neće biti manji od prošlogodišnjeg.

OBAVEZE
KORISNICI subvencije za samozapošljavanje dužni su da sredstva potroše namenski i za to podnesu dokaze. Registrovanu delatnost moraju da obavljaju najmanje dve godine od dana osnivanja i redovno uplaćuju doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Svi koji sredstva potroše nenamenski, dobijeni novac će morati da vrate. Poslodavci koji dobiju subvenciju za otvaranje novih radnih mesta, takođe sredstva moraju da potroše namenski i redovno isplaćuju zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.