Home [konkursi] Da li si ti Glas mladih Srbije?

Da li si ti Glas mladih Srbije?

79
0

 Ukoliko imate između 17-24 godina starosti, Kancelarija Svetske Banke u Srbiji i Grupa Glasovi Mladih Srbija pozivaju vas da se prijavite za učešće programu Glasovi Mladih Srbija.Glasovi Mladih su globalna inicijativa Svetske banke koja ima za cilj uspostavljanje efikasnog dijaloga između dotične zemlje i Svetske banke

Ovim programom se takođe daje podrška mladima tako što im se omogućava da iznađu sopstvena rešenja za probleme sa kojima sa suočavaju i da prenesu ta rešenja zvaničnicima koji o njima odlučuju.

Mladi koji učestvuju u programu Glasovi Mladih će takođe imati i priliku da se detaljnije upoznaju sa aktivnostima Svetske banke u zemlji, kao i da aktivno učestvuju u sprovođenju projekata.

Kancelarija Svetske banke u Srbiji prošle godine je već izabrala 10 članova grupe, koji su volonteri, dok Banka snosi troškove aktivnosti grupe. S obzirom na pojačan angažman grupe, odlučeno je da se sastav grupe proširi.

 
Sledeći kriterijumi će se uzimati u obzir prilikom odabira budućih članova grupe:

Starost kandidata između 17-24 godine;

Zainteresovanost i motivisanost da se kandidat angažuje na pitanjima koja su van njenog/njegovog primarnog zanimanja ili predmeta studija.

Ravnomerna regionalna i polna zastupljenost, te zastupljenost prema vrsti zanimanja.

Poznavanje engleskog jezika je poželjno, ali nije neophodno.

Kako se prijaviti?

Popunite prijavni formular koji možete preuzeti na strani www.yvgserbia.org

Napišite svoju radnu biografiju – CV

Popunjen prijavni formular i biografiju možete poslati na info@yvgserbia.org najkasnije do 28. februara 2007. godine.

Samo kandidati koji uđu u uži krug će biti pozvani na intervju, nakon koga će se doneti konačna odluka o izboru novih članova.

Izvor: Studentski Svet