Konkurs za grčke stipendije

0
SHARE

 Ambasada Republike Grčke u Beogradu saopštila je da je Fondacija državnih stipendija objavila Program za dodelu stipendija stranim državljanima za postdiplomske studije, kao i za one po sticanju diplome doktora nauka tokom akademske 2008 – 2009. godine. Grčka ambasada je obavestila da zainteresovani treba da podnesu propisanu dokumentaciju najkasnije do 31. marta 2008. i da detaljnije informacije u vezi s tim mogu dobiti na veb stranici Fondacije: www.iky.gr.