ACADEMY FOR POLITICAL EXCELLENCE/AKADEMIJA ZA POLITIČKO USAVRŠAVANJE

0
SHARE

 Program Vijeća Europe – Network of Schools of Political Studiespoziva zainteresirane kandidate/kinje da se prijave za sudjelovanje u interdisciplinarnom programu Akademije u 2008. godini. Detaljne informacije, kao i upitnik za prijavu, možete pronaći na:

http://www.cps.edu.ba/akademija.html

Krajnji rok za prijave je 8. februar 2008. g. Kandidati/kinje će o rezultatima selekcije biti obaviješteni najkasnije do 25. februara 2008.g. Nije isključena mogućnost intervjua.

Prijave slati na obje e-mail adrese coordination@cps.edu.ba i mz@hrc.unsa.ba.