Nastava preko Interneta

0
SHARE

 Pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu Zoltan Jegeš otvorio je juče u Srednjoj mašinskoj školi Vojvođanski centar za učenje na daljinu.Sistem za učenje na daljinu zasnovan je na korišćenju savremene informacione tehnologije u gotovo svim elementima učenja, a osnovnu ideju predstavlja učenje u mreži računara preko Interneta.

Sam rad u Centru izvodiće se na lokalnoj platformi, a rad sa udaljene lokacije (od kuće) na globalnoj Internet platformi. Učenici od kuće preko kompjutera prate predavanja i u stalnoj su vezi s nastavnikom. Primenom gotovih rešenja platformi za učenje na daljinu www.moodle.org i www.joomla.orgi kreiranjem sopstvenih rešenja Vojvodina će biti uključena u svetski sistem učenja na daljinu. – Ovaj projekat veoma je značajan za unapređenje obrazovanja, s obzirom na to da postižemo dva efekta: s daljinskim učenjem pristup znanju praktično je istovetan u svakoj sredini i jednako produktivan, a s druge strane nastavnici u ličnom radu s decom mogu postići da taj rad bude primeren njihovim sposobnostima – istakao je Jegeš. Prva faza postavljanja Centra na Internet uključiće predavače i stručnjake iz SMŠ koji će izvesti inicijalnu obuku nastavničkog i administrativnog kadra. Kako je najavljeno, do kraja 2008. godine Centar će se proširiti na srednje škole u Vojvodini, kada će biti osnovano 12 pod-centara: Vršac, Zrenjanin, Pančevo, Subotica, Sombor, Vrbas, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Ruma, Senta, Kikinda i Bačka Topola.

Izvor: Danas