Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji – “Škola ljudskih prava za mlade”

0
SHARE

 PRIJAVI SE NA "ŠKOLU LJUDSKIH PRAVA ZA MLADE"
Ako si srednjoškolka/srednjoškolac iz Srbije, želiš da učiš, da upoznaješ vršnjake iz svoje zemlje, proširiš svoja iskustva, družiš se… i ako uviđaš da u društvu postoje problemi, imaš potrebu da ih rešavaš i aktivno menjaš

društvo u kome živiš, smatraš da o tome nemaš dovoljno znanja… ako želiš da čuješ ono što ti društvo u kome živiš nikako ne omogućava da čuješ, ali i uradiš… Cilj ove škole je, između ostalog, da vas upozna sa teorijom i idejom ljudskih i dečjih prava, principima demokratije, tolerancije, solidarnosti, nenasilne komunikacije, kao i da kod vas razvije kritičko mišljenje.

Naredne dve, 23. i 24. po redu, "Škole ljudskih prava za mlade", koje organizuje Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, održaće se od 20. do 29. februara 2008. godine. Za školu se prijavljujete tako što ćete popuniti prijavu (u prilogu).

Popunjenu prijavu pošaljite na e-mail obrazovanjeHO@gmail.com do 10. februara 2008. god.

Slanjem prijave ulazite u krug za izbor polaznika. Ukupan broj polaznika je 40 (20 polaznika po školi – tako da će polaznici biti podeljeni u dve grupe). Škole će se održavati paralelno, tako da će svi polaznici doći i otići istog dana. Svi će biti smešteni na istom mestu, samo će se rad odvijati po grupama, u nekom hotelu, u nekom od gradova u Srbiji ili, pak, u neposrednoj okolini nekog grada. Do sada su škole održavane u Vrnjačkoj Banji, Kragujevcu, Zaječaru, Novom Pazaru, Novom Sadu, Beogradu, na Paliću i Fruškoj gori…
Informacije o mestu, hotelu, programu i ostalim pojedinostima dobiće oni čije aplikacije budu odabrane.

Projekat "Škola ljudskih prava za mlade" traje još od 2000. godine, u okviru regionalnog projekat škola za mlade Zapadnog Balkana. Pored istih škola koje se organizuju u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Kosovui Metohiji, u Srbiji škole organizuje Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, u saradnji sa Norveškim helsinškim odborom. Kroz ovaj program škola u Srbiji prošlo je više od 400 učenika srednjih škola iz svih krajeva Srbije, bez obzira na nacionalnu, versku, polnu, etničku ili drugu pripadnost. Neki polaznici ovih škola danas su aktivisti Omladinskih grupa pri Helsinškom odboru u Srbiji, i to u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu. U tim ćete grupama moći da budete aktivni i vi, a možda će neki od vas inicirati osnivanje grupe u svom gradu!

Koordinator škole je Nebojša Tasić, menadžer edukativnih aktivnosti Helsinškog odbora – hr.schools@gmail.com
Zadužena osoba: Naim Leo Beširi – obrazovanjeHO@gmail.com, naimleobesiri@gmail.com

 – attach_pozivi_konkursi_3273_1.doc (233.5 KB)