Home [konkursi] Poetski konkurs “Mika Antić”

Poetski konkurs “Mika Antić”

76
0

 Gimnazija „20. oktobar" iz Bačke Palanke raspisuje POETSKI KONKURS  „MIKA ANTIĆ" za najlepšu ljubavnu pesmu
(treća godina konkursa). Uslovi konkursa:
Pravo učešća imaju mladi od 7 do 27 godina sa područja Vojvodine.

Radove (tri ljubavne pesme) slati isključivo poštom, u dva primerka.
Uz radove dostaviti sledeće podatke o autoru:
– puno ime i prezime;
– starost autora;
– adresa stanovanja;
– za kategorije 1-3 (đaci): razred, škola i adresa škole.
Pesme pisane na jezicima narodnosti dostaviti sa prevodom na srpski jezik.

Radovi će biti razvrstani prema starosnim kategorijama:
od prvog do četvrtog razreda osnovne škole;
od petog do osmog razreda osnovne škole;
srednje škole;
starija omladina, do 27 godina.

Radovi se ne vraćaju.

Najuspešniji učesnici učestvovaće na završnoj svečanosti koja će se održati u Bačkoj Palanci sredinom marta 2008. Tom prilikom biće dodeljene diplome, manje nagrade i proglašen najbolji rad. Odabrani pesnici biće blagovremeno obavešteni o programu završne manifestacije.

RADOVE SLATI DO 25. FEBRUARA 2008. GODINE NA ADRESU:

GIMNAZIJA „20. OKTOBAR"
21400 BAČKA PALANKA
TRG BRATSTVA I JEDINSTVA 23

Detaljnija obaveštenja mogu se dobiti:
– putem telefona 021/751-235 ili
– putem elektronske pošte gimbap@hallsys.net