Home [treninzi] AKADEMIJA ZA POLITIČKO USAVRŠAVANJE

AKADEMIJA ZA POLITIČKO USAVRŠAVANJE

41
0

 Program Vijeća Europe – Network of Schools of Political Studies poziva zainteresirane kandidate/kinje da se prijave za sudjelovanje u interdisciplinarnom programu Akademije u 2008. godini. Akademija za političko usavršavanje je program Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu

a djeluje u okviru programa Vijeća Europe – Network of Schools of Political Studies. Cilj Akademije je razvijanje znanja i vještina iz evropske demokratske prakse među mladom generacijom iz raznih područja djelatnosti (javne uprave, političkih stranaka, civilnog društva, privrede itd.), te poticanje međusobnog dijaloga i saradnje na pitanjima od općeg društvenog interesa odnosno javnog i političkog poduzetništva.

Akademija će za 2008. godinu odabrati 35 polaznika/ca za koje će biti organizirana tri trodnevna seminara u BiH i jedan u Strasbourgu (učešće na Summer University for Democracy). Seminari će se održati prema slijedećem rasporedu i oblastima:

· Demokratska politička kultura – ključni koncepti, 15-16 mart 2008, Sarajevo
· Evropske integracije, 10-11 maj 2008, Jahorina
· Summer University for Democracy/Ljetni univerzitet za demokratiju, 30 juni – 4 juli 2008, Strasbourg, Vijeće Evrope
· Tranzicija i integracija BiH u EU – ekonomski aspekti, 27-28 septembar 2008, Mostar

Na kraju godišnjeg ciklusa seminara, polaznici će kao potvrdu sudjelovanja dobiti diplomu/certifikat Vijeća Europe. Troškove sudjelovanja na seminarima za polaznike/ce snosi Akademija.

Prijaviti se mogu BiH državljani/ke do navršenih 40 godina starosti uz uvijet aktivnog znanja engleskog jezika.
Kriteriji za selekciju su izvrsnost u svom području djelovanja i zainteresiranost za javni angažman. Akademija se vodi principom jednakosti u pogledu roda (spola), geografske, religijske ili nacionalne/etničke pripadnosti.

Detaljne informacije, kao i upitnik za prijavu, možete pronaći na: http://www.cps.edu.ba/akademija.html

Krajnji rok za prijave je 8. februar 2008. g.
Kandidati/kinje će o rezultatima selekcije biti obaviješteni najkasnije do 25. februara 2008.g. Nije isključena mogućnost intervjua.

Prijave slati na obje e-mail adrese
coordination@cps.edu.ba i
mz@hrc.unsa.ba