ZPU konkurs za besplatan dom i ishranu

0

 Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda (ZPU) raspisalo Konkurs za oslobađanje od plaćanja smeštaja i ishrane u ustanovi Studentski centar ''Beograd'' za 50 studenata Univerziteta u Beogradu i Visokih škola. Pravo učešća na ovom Konkursu imaju redovni studenti Univerziteta u Beogradu i Visokih škola čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, koji su ostvarili pravo na smeštaj i ishranu u Ustanovi Studentski centar Beograd u školskoj 2007/08 godini. Dokumentaciju neophodnu za konkurisanje studenti mogu doneti u prostorije ZPU-a najkasnije do petka, 18. januara. Molbe koje ne budu sadržale kompletnu i tačnu dokumentaciju neće biti razmatrane. Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/2688-994 i direktno u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9-15 časova.

Izvor: Studentski svet

Previous articleErasmus Mundus stipendije
Next articleKinezi asfaltiraju puteve albumom Robija Vilijamsa