Mogućnost studiranja u deset zemalja

0

 Studentima Univerziteta u Novom Sadu i u akademskoj 2008/9. godini pruža se mogućnost da godinu dana studiraju u inostranstvu, na fakultetima univerziteta uključenih u evropski projekat razmene studenata “Kampus Evrope” (Campus Europae). Novosadski univerzitet jedini je iz Srbije uključen u mrežu Kampusa Evrope i dosad se (od 2003) pokazao kao odličan domaćin za 18 studenata iz Portugala, Francuske i Nemačke, koji su ovde studirali po godinu dana. Istovremeno, 28 naših studenata bilo je na jednogodišnjim studijama u Italiji, Portugalu, Belgiji, Nemačkoj, Irskoj, Poljskoj i Francuskoj . Za sada je moguća razmena studenata samo u određenim oblastima nauka, kojih je svake godine sve više, kao i partnerskih univerziteta s kojima se razmena ostvaruje. Tako će za razmenu u 2008/9. Univerzitet u Novom Sadu moći da predloži određeni broj studenata fizike, biohemije, biologije i ekologije, turizma i hotelijerstva, elektrotehnike i računarstva, mašinstva, inženjerskog menadžmenta, prava i medicine.  Univerzitet je s fakultetima čiji studenti mogu da uđu u ovaj projekat razmene raspisao konkurs na koji zainteresovani akademci mogu da se prijave do 15. februara.  Pravo da konkurišu imaju studenti određenih godina studija, ako nisu obnovili nijednu godinu i imaju prosečnu ocenu veću od osam. Potrebno je da kandidati odlično znaju engleski jezik, a prednost je poznavanje jezika zemlje u kojoj će studirati. Takođe je važna i spremnost da intenzivno uče jezik zemlje-domaćina, kao i da studiraju na tom jeziku, da dobro poznaju rad na računaru, aktivno koriste Internet i elektronsku poštu, da su komunikativni i sposobni da se snađu u novoj sredini.  Prilikom prijavljivanja na konkurs, student treba da priloži uvrenje svog fakulteta o položenim ispitima i godini studija, kratak kurikulum vite (CV) i motivaciono pismo na engleskom jeziku. Za kandidate s prosečnom ocenom većom od 8,5, koji zadovolje i sve druge uslove konkursa i nađu se na rang-listi fakulteta, Univerzitet će izdvojiti novac za sufinansiranje životnih troškova u toku studijskog boravka. Ostali studenti koji zadovolje uslove konkursa mogu da realizuju studijski boravak u inostranstvu kao samofinansirajući studenti.

Izvor: Dnevnik

Previous articleOtvoren Kustendorf filmski festival
Next articleNeutralne kampanje namenjene ženama i mladima