Home Dešavanja Konkurs Gradske opštine Obrenovac za podelu besplatnih markica studentima

Konkurs Gradske opštine Obrenovac za podelu besplatnih markica studentima

46
0

 Gradska opština Obrenovac raspisala je Konkurs za dodelu po 15 besplatnih godišnjih karata za prevoz autobusima „Laste“ i „Banbusa“, na relaciji Obrenovac – Beograd. Konkurs je otvoren od danas do 22. januara, a na njemu mogu učestvovati redovni studenti od II godine studija, sa prebivalištem na teritoriji Gradske opštine Obrenovac Pravo učešća na Konkursu imaju redovni studenti od druge godine studija sa prebivalištem na teritoriji gradske opštine Obrenovac koji nisu obnovili ni jednu godinu studija i koji studiraju na ustanovama koje imaju dozvolu nadležnog Ministarstva.

Broj bodova se utvrđuje rang listom. Konačna rang lista predstavlja zbir bodova koji se utvrđuje na sledeći način:
Prosek ocena se množi sa brojem 2
Bodovi na osnovu godine studija:
II godina – 1 bod
III godina – 2 boda
IV godina – 3 boda
apsolvent i V godina – 4 boda.

Svi učesnici konkursa treba da prilože kompletnu dokumentaciju u kojoj treba da se nađu:
Molba u kojoj će biti navedeno za karte kog prevoznika se konkuriše. U slučaju nejednakog broja molbi za ova dva prevoznika, Komisija će prihvatiti molbe petnaest najbolje rangiranih studenata za prevoznika za kog je stiglo najviše molbi a ostali podnosioci će dobiti karte drugog prevoznika.
Fotokopija lične karte
Fotokopija indeksa
Uverenje sa fakulteta o prosečnoj oceni.

Konkurs je otvoren od 14. do 22. jnaura 2008. godine.

Potrebna dokumentacija se predaje preko pisarnice Opštinske uprave za kancelariju predsedništva.
Kontakt osoba je Biljana Radojčić, a telefon za bliže informacije je 011/ 8726-402.