Pravljenje plana zagovaranja za poboljšanje pozicije mladih

0

 U petak, 30. marta, sa početkom u 16 časova, u sali opštine Obrenovac, počinje, formiranje Koalicija Mladih Obrenovac (KMO) sa misijom unapređenja pozicije mladih u opštini i uključivanja mladih u sve aspekte života zajednice. KMO će započeti izradu plana zagovaranja za poboljšanje pozicije mladih orijentisanu na lokalni nivo (da bi se kasnije spojile karike i kreirala jedna velika kampanja na nacionalnom nivou) koja će se baviti omladinskim pitanjima i koja ce uključiti sve relevantne faktore koji mogu uticati na poboljšanje položaja mladih. Sesija će se nastaviti u subotu i u nedelju od 10 do 18 časova.

Katastrofalni podaci o poziciji mladih u našem društvu pokazuju neohodnost preduzimanja različitih akcija u cilju rešavanja problema omladine. Jedna od naznačajnijih nacionalnih inicijativa čiji je cilj unapređenje pozicije mladih u društvu je Koalicije Mladih Srbije (KMS). Koalicija mladih Srbije je jedina dugoročna inicijativa na polju omladinske politike, koja je svojim angažmanom uspela da inicira osnivanje lokalnih koalicija omladinskih organizacija u 12 gradova u Srbiji. Koalicija mladih Srbije radi na kampanji podizanja svesti o pitanjima omladine i omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou. Pored toga, pokreće se i proces udruživanja omladinskih organizacija i organizacija koje se bave mladima u lokalne koalicije širom Srbije. Omladinske organizacije opštine Obrenovac rešile su da se priključe nacionalnoj inicijativi i da započnu udruživanje u cilju unapređenja pozicije mladih u opštini.

Previous articleSuperman – Steelman in Finland Tampere, Finland – 05.08.-18.08.07.
Next articleZbogom Mr. Beane