Koordinator/ka za monitoring i evaluaciju – oglas

0

 Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji nadzire i koordinira primenu ovog strateškog dokumenta. Proces sprovođenja Strategije za smanjenje siromaštva (SSS) podrazumeva tesnu međuresorsku saradnju konsultacije svih relevantnih državnih institucija i potencijalnih korisnika, uključujući resorna ministarstva i lokalnu samoupravu, kao i Skupštinu Republike Srbije, civilno društvo, sindikate, međunarodne razvojne partnere i poslovni sektor. Za potrebe nadzora i procene implementacije SSS, Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji OGLAŠAVA POZIV za angažovanje: 1. Koordinatora/ke za monitoring i evaluaciju (jedan izvršilac/ izvršiteljka)Opis posla: Kreiranje i praćenje sistema za monitoring i evaluaciju implementacije SSS, u saradnji sa resornim ministarstvima, Republičkim zavodom za statistiku i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama koje se bave aktivnostima u datim oblastima. Uslovi: VSS (prednost sociologija, psihologija, ekonomija i/ili srodne discipline), preko 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima, prethodno radno iskustvo na poslovima koji uključuju upravljanje procesima monitoringa i evaluacije, poznavanje statističkih metoda, poznavanje rada na računaru, odlično znanje engleskog jezika, komunikativnost i otvorenost za saradnju. Prijave sa biografijom i pismom motivacije (na srpskom ili engleskom) poslati na: irena.radinovic@sr.gov.yu ili na adresu: Vlada Republike SrbijeKabinet potpredsednika Vlade (Za SSS konkurs)Palata Srbija, Mihajla Pupina 2, istočno krilo, kancelarija 113 11000 BeogradRok za prijavljivanje: 15. januar 2008.Članovi/ce Tima za implementaciju SSS angažovani su na određeno vreme u toku trajanja projekta.

Previous articleAKTIVIZAM MLADIH – trening
Next articleMladi u Obrenovcu – prvi rođendan