Home [treninzi] – Međunarodni stručni seminar: “Digital video production for education and dissemination”

– Međunarodni stručni seminar: “Digital video production for education and dissemination”

48
0

 Vlada Japana putem Japan International Cooperation Agency (JICA) u periodu od 14. avgusta 2007. do 01. decembra 2007. godine u Japanu organizuje međunarodni stručni seminar

Digital Video Production for Education and Dissemination

Uslovi koje zainteresirani kandidati treba da ispunjavaju detaljno su navedeni u priloženoj brošuri [DOWNLOAD] koja se može dobiti i neposredno u Agenciji za državnu službu BiH na adresi Trg BiH br. 1 Sarajevo – soba 139. Rok za dostavu aplikacije ambasadi Japana u Sarajevu putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je 14.06.2007. godine.

Aplikacijski formular [DOWNLOAD].

Troškove pohađanja seminara snosi organizator.