.Central European University – Diplomski i poslijediplomski programi za akademsku godinu 2008/2009.

0

 Central European University (CEU) je međunarodno priznata visokoobrazovna institucija američkog stila za diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih znanosti sa sjedištem u Budimpešti. Službeni jezik na kojem se studira je engleski. CEU dodjeljuje akademske titule iz sljedećih područja: Economics (MA, PhD)

Environmental Sciences and Policy (MS, PhD), Gender Studies (MA, PhD), History (MA, PhD), International Relations and European Studies (MA), Legal Studies (LLM, MA, SJD), Mathematics and its Applications (MS, PhD), Medieval Studies (MA, PhD), Nationalism Studies (MA), Philosophy (MA, PhD), Political Science (MA, PhD), Public Policy (MA), Sociology and Social Anthropology (MA, PhD), CEU Business School.

Rokovi za prijavu za akademsku godinu 2008/2009. su sljedeći:
15. novembar 2007. (rana aplikacija) za kandidate koji žele dobiti ranu odluku o upisu kako bi zatražili financijsku pomoć za studij na CEU iz drugih izvora, a ne od samog CEU-a
15. januar 2008. za kandidate koji namjeravaju pristupiti standardiziranim i prijemnim ispitima koje CEU provodi lokalno te koji se prijavljuju za financijsku potporu na CEU
28. februar 2008. za kandidate koji šalju kompletnu prijavu, tj. standardizirane i prijemne ispite namjeravaju položiti u vlastitom aranžmanu te trenutne studente CEU-a koji se prijavljuju na druge programe CEU
17. mart 2008. za trenutne studente CEU-a koji se prijavljuju na doktorske programe

Prijave se vrše on-line na web stranici https://online.ceu.hu/ouis/index.jsp, a popratna dokumentacija se šalje poštom direktno u CEU Admissions Office.

Financijska pomoć
Dostupna je puna i djelomična financijska pomoć koja se dodjeljuje na temelju dosadašnjih akademskih rezultata.
Za dodatne informacije moguće je kontaktirati CEU Admissions Office ili posjetiti rubriku Financial Aid na web stranici http://www.ceu.hu/financial.html.

CEU Admissions Office
Nador u. 9, 1051 Budapest, Hungary
Tel (36-1) 327-3009, 327-3208, 327-3210, 327-3272;
Fax (36-1) 327-3211
E-mail: admissions@ceu.hu
Web: www.ceu.hu

Previous articleBudućnost Interneta u Srbiji
Next articleAustrian National Agency “Youth in Action” – TC on EUropean SEEtizenship