Home [konkursi] Forma Ideale stipendije

Forma Ideale stipendije

81
0

 Cilj programa je pružanje podrške studentima završnih godina fakulteta i njihovo perspektivno zapošljavanje u Formi Ideale po završetku fakulteta. Isto tako, cilj će biti i obuka i stručno usavršavanje studenata kroz program stipendiranja, to jest dok ne diplomiraju dodeljivanjem povratne stipendije.

 Rok za konkurisanje je kraj marta meseca. Centar za razvoj karijere će nakon praznika organizovati prezentaciju ovog programa stipendiranja na kojoj će predstavnici kompanije Forma Ideale dati detaljne informacije o stipendijama.
 

Sadržaj:
Predmet i cilj programa
Pravila konkurisanja
Pravila prijavljivanja
Trajanje programa
Ovlaštena lica za izbor i instrumenti izbora
Dokumenta za prijavu
Postupak izbora
Način plaćanja
Raskid

1. Predmet i cilj programa

 

Forma Ideale d.o.o prvu godinu za redom sprovodi program za stipendiranje studenata. Program će obuhvatati 10 stipendija od čega će 5 biti namenjeno studentima Šumarskog fakulteta s smera a ostalih pet studentima fakulteta:
Građevinski fakultet
Arhitektonski fakultet
Fakultet Organizacionih nauka
Fakultet primenjenih umetnosti – odsek dizajn
Mašinski fakultet

Svi fakulteti moraju biti osnovani od strane Republike Srbije a pripadnost može biti:
Univerzitetu u Kragujevcu
Univerzitetu u Beogradu
Univerzitetu u Novom Sadu
Univerzitetu u Nišu

Cilj programa je pružanje podrške studentima završnih godina fakulteta i njihovo perspektivno zapošljavanje u Formi Ideale po završetku fakulteta. Isto tako, cilj će biti i obuka i stručno usavršavanje studenata kroz program stipendiranja, to jest dok ne diplomiraju dodeljivanjem povratne stipendije.

Kada i ukoliko studenti uspešno završe svoje fakultetsko obrazovanje firma će proceniti njihove rezultate i napredak i u skladu s tim ponuditi im zaposlenje na odgovarajućoj poziciji. Firma zadržava pravo da stipendisti ponudi posao samo ukoliko u trenutku kada se studije uspešno završe postoji stvarna potreba za osobom takvih kvalifikacija.

2. Pravila konkurisanja

Studenti koji žele da konkurišu za dodelu stipendija treba da ispunjavaju sledeće uslove:
Kandidati moraju da budu nezaposleni studenti koji su dali uslov za upisivanje na treću akademsku godinu studija
kandidati moraju da imaju prosečnu ocenu 8.5 ili više i da poseduju odlično znanje engleskog jezika i rada na računaru
kandidati ne smeju biti primaoci bilo koje druge stipendije koja ih obavezuje da rade za određenu kompaniju u bilo kom periodu

Od svih 10 izabranih kandidata će se zahtevati da potpišu ugovor čime potvrđuju da prihvataju pravila i zahteve Programa i da su pružili istinite informacije prilikom apliciranja. Pored toga potpisaće i izjavu kojom potvrđuju da nisu zaposleni i niti su i neće biti korisnici druge stiepndije za neku drugu kompaniju.

3. Pravila prijavljivanja

Svi zainteresovani kandidati će biti pozvani da se prijave na program/konkurs za stipendiranje preko prijave koja će biti okačena na našem sajtu www.formaideale.co.yu kao i putem email adrese zaposlenje@formaideale.co.yu.

Prijave će biti primane do kraja marta 2008 godine. Sve prijave koje su zakasnele ili s nepotpunom dokumentacijom neće biti uzete u razmatranje. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani telefonom. Mediji u kojima će biti objavljen konkurs treba da budu:
naš sajt gde treba biti okacena prijava, sve informacije i dokumentacija koja je potrebna kao i pravila konkursa
neke od dnevnih novina koje su najčitanije – 1 put da de objavi
TV po potrebi da se gostuje u emisijama gde je zgodno predstaviti program
na oglasnim tablama svih pomenutih fakulteta

4. Trajanje programa

Stpendija će biti dodeljena za svaku od dve ili tri završne godine u zavisnosti koliko traje fakultet. Početak primene su prvi meseci akademske 2007/2008 godine.

5. Ovlaštena lica za izbor i instrumenti izbora

Izbor treba da bude fer i bez ikakve pristrasnosti te maksimalno profesionalan i bez diskriminacije u pogledu pola, verske ili nacionalne pripadosti, seksualnog opredeljenja itd. Lica koja čine izbornu komisiju bi trebalo da su:
HR menadžer
Neko iz top menadžmenta firme
HR konsultanti iz drugih firmi po potrebi

Instrumenti za selekciju će se sastojati od više testova i intervjua koji će se održavati u prostorijama firme u Kragujevcu. Testovi će biti selektivnog tipa i sastojaće se od:
Testa poznavanja rada na računaru
Testa engleskog jezika
2 testa kognitivnih sposobnosti (verbalni i neverbalni)
2 testa ličnosti za utvrđivanje profila i sklonosti kao i lojalnosti firmi
Intervjua

Selekcija će se vršiti po nekoliko faza po unapred utvrđenom hodogramu i s unapred utvrđenim rokovima počevši od datuma objave konkursa u medijima.

6. Dokumenta za prijavu

Kandidati koji se prijavljuju za stipendiju treba da prilože sledeća dokumenta:
Potvrdu o polozenim ispitima koju dobija od fakulteta (skeniranu)
Dokaz o prosečnoj oceni tokom studija
Biografiju/CV na engleskom i srpskom jeziku
Motivaciono pismo na engleskom i srpskom jeziku

Aplikacioni formular možete preuzeti ovde .

7. Postupak izbora

Izbor će se vršiti u nekoliko faza, od kojih će svaka značiti smanjenje broja kandidata u užem izboru bar za polovinu i to ovim redom:

Prvi krug: pregled biografija i motivacionih pisama – u ovom krugu će biti izabrano do 200 kandidata

Drugi krug: Test poznavanja rada na računaru i engleskog jezika – svi studenti koji dođu natestianje treba da donesu indeks i ličnu kartu. U ovom krugu će biti izabrano 100 kandidata

Treći krug: Test kognitivnih sposobnosti i testovi ličnosti – Određen broj studenata s najboljim rezultatima s prethodnih testova biće dodatno testirano na osnovi čega će 30 kandidata biti pozvano u sledeći krug na osnovu rang liste

Četvrti krug ili završna faza: Intervjui – intervjue će voditi lica prethodno navedena kao ovlaštena lica za izbor stipendista.

Imena kandidata koji uspešno prođu drugi i treći krug biće objavljena na sajtu.

8. Način plaćanja

Uplata stipendija će biti isplaćivana kvartalno kao direktna uplata na bankovne račune studenata. Sve poreze plaća Kompanija.

9. Raskid

Ugovor o stipendiranju može biti raskinut u sledećem slučaju:
Ako student priloži lažna dokumenta
Ako student na godišnjem nivou ne obezbedi tražena dokumenta
Ako prosečna ocena na studijama postane manja od 8,5
Ako student ne upiše narednu godinu studija
Ako student postane učesnik nekog drugog programa stipendiranja
Ako se student zaposli
Ako student ne pokaže zainteresovanost da aktivno učestvuje u programu stipendiranja

DODATNE INFORMACIJE

Za više informacija o procesu konkurisanja ili ukoliko imate pitanja, molim vas da kontaktirate organizatora programa :

E-mail: jelena.tampolja@formaideale.co.yu

Telefon: (381) 34 308 100

Fax: (381) 34 308 162