SVETSKA BANKA RASPISALA KONKURS MALIH DONACIJA ZA NEVLADIN SEKTOR

0

 Svetska banka u Srbiji raspisuje konkurs za dodelu donacija nevladinim organizacijama u 2008 godini. Za ove namene centrala Svetske banke u Vašingtonu odobrila je Srbiji 35.000 dolara. Ovaj program, poznat pod nazivom Program malih donacija, finansiraće projekte koji se bave problemima mladih, zaštitom čovekove okoline i borbom protiv korupcije. Pravo učešća na konkursu imaju sve nevladine organizacije registrovane u Srbiji. Iznos donacije se, po pravilu, kreće oko 3.500 dolara.

Prema pravilima Programa malih donacija, aktivnosti koje se finansiraju treba da doprinesu uključivanju marginalizovanih grupa u društvene tokove, širenje informacija, razvijanje dijaloga i postizanje konsenzusa oko pitanja bitnih za društvo. Programom nije dozvoljeno finansiranje bilo kakve opreme ili stručnog osposobljavanja.

Formular za prijavu na konkurs 

http://siteresources.worldbank.org/INTSERBIA/Resources/ApplicationForm2008.doc

Ako želite više da saznate o radu Svetske banke u Srbiji posetite: 
 http://www.worldbank.org.yu

Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/VJ0P6BZWD1

Previous articleTribina o stočarstvu u ponedeljak
Next articleNagrade grada Beograda za 2007. godinu