Home Dešavanja Elektronsko naručivanje dokumenata preko sajta opštine

Elektronsko naručivanje dokumenata preko sajta opštine

77
0

 www.obrenovac.org.yu

Izvod iz matične knjige rođenih – 230,oo dinara + PTT
Uverenje iz knjige državljana – 380,oo dinara + PTT
Izvod iz matične knjige venčanih – 230,oo dinara + PTT
Izvod iz matične knjige umrlih – 230,oo dinara + PTT

Administrativne takse se ne plaćaju u vezi sa socijalnim davanjem, dečijim dodacima, upisom u škole ili fakultete, regulisanjem vojne obaveze, zasnivanjem radnog odnosa i za prijavu novorođenog deteta u matične knjige, osim PTT troškova koji se naplaćuju za donošenje na kućnu adresu i koji se plaćaju prilikom dostave istih.

Izvod iz matične knjige rođenih mogu dobiti samo lica koja su upisana u matične knjige u opštini Obrenovac.

Podneti zahtevi se obrađuju radnim danom od 8-15 časova. Traženi izvodi se šalju odmah po obradi zahteva a rok dostave zavisi od ažurnosti Pošte.

Takse i troškovi dostave plaćaju se prilikom preuzimanja izvoda.

U slučaju odbijanja zahteva bićete kontaktirani putem telefona ili preko Vaše e-mail adrese.

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon matične službe 011/8726-419