Home [njuz] Fond B92 član mreže muzeja savesti

Fond B92 član mreže muzeja savesti

35
0

 Fond B92 proglašen je stalnim članom Međunarodne koalicije muzeja savesti na istorijskim stratištima.Međunarodna koalicija muzeja savesti na istorijskim stratištima je međunarodna mreža „Muzeja savesti“ – istorijskih stratišta posvećenih očuvanju uspomena na uložene napore za dostizanjem pravde u prošlosti i njihovim savremenim zaveštanjima.

Medijska kompanija B92 je sa Opštinom Novi Beograd i Savezom jevrejskih opština Srbije pokrenula inicijativu za izgradnju Muzeja tolerancije na Starom sajmištu, na mestu gde se nekada nalazio koncentracioni logor. Upravo je zbog svog istorijata to mesto značajna lokacija na kojem danas u Srbiji i na Balkanu treba stvoriti „Memorijalno-edukativni centar Muzej tolerancije“. To bi trebalo da bude Memorijalni centar za događaje iz Drugog svetskog rata i istorije represije posle Drugog svetskog rata, kao i Memorijalni centar za ratove od 1991. do 1999. godine, gde će svi koji to žele moći da se upoznaju sa dokumentima koji obuhvataju faktografiju vezanu za događaje u ovom dramatičnom periodu.

Osnovna ideja jeste da to bude veliki „kulturni prostor“ koji će zadržati imidž umetničke kolonije, a u okviru kojeg će se nalaziti paviljoni posvećeni holokaustu, genocidu, toleranciji, arhitekturi prostora, kao i Muzej televizije, pošto je upravo odatle prvi put emitovan televizijski program, što takođe treba obeležiti budući da u Srbiji i u regionu ne postoji nijedna slična institucija vezana za istoriju televizije, što predstavlja dodatni izazov i ohrabrenje.

„Veoma nam je drago što je Fond B92 postao stalni član Međunarodne koalicije muzeja savesti na istorijskim stratištima“, rekla je Liz Ševčenko, direktorka Koalicije.

„Ova inicijativa da se izgradi Muzej tolerancije u Beogradu je veoma važan instrument koji pomaže da se očuva uspomena na posledice netolerancije u prošlosti, i da se podstakne stalni dijalog i angažman građana o tome kako se suočiti sa netolerancijom danas“.

Beogradski muzej tolerancije podrazumeva obnovu zgrada iz perioda logora, stvaranje memorijalnog centra u okviru kojeg će biti rekonstruisan logor, ali i stvaranje kulturno edukativnog centra koji će obuhvatiti istoriju nasilja i netoleracije u celom svetu kroz razmenu programa.

B92 je vec započeo snimanje dva dokumentarna filma o dva perioda logora Staro sajmište. Ovih dana vrše se pripreme za snimanje razgovora sa preživelim logorašima. Takođe se, u okviru priprema, pretražuje i dokumentarna arhiva Fondacije “Shoah”, čije su osnivanje inicirali Stiven Spilberg i Branko Lustig, a koja sadrži 55.000 zabeleženih intervjua sa preživelim logorašima iz svih delova sveta.

Međunarodnom koalicijom muzeja savesti na istorijskim stratištima (International Coalition of Historic Site Museums of Conscience www.sitesofconscience.org) trenutno rukovodi 17 muzeja savesti i okuplja u okviru regionalnih mreža “stratišta savesti” više od 100 članova i 1.700 pristalica u 90 zemalja sveta: Constitution Hill („Ustavno brdo“, Južna Afrika), Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi („Park za mir Vila Grimaldi“, Čile), District Six Museum („Okrug šest muzeja“, Južna Afrika), Eleanor Roosevelt National Historic Site („Nacionalno istorijski muzej Elenor Ruzvelt“, SAD), Gulag Museum at Perm-36 („Muzej Gulag u Permu-36“, Rusija), Japanese American National Museum („Japansko-američki nacionalni muzej“, SAD), Liberation War Museum („Muzej oslobodilačkog rata“, Bangladeš), Lower East Side Tenement Museum („Muzej Lower East Side Tenement“, SAD), Maison des Esclaves („Kuća robova“, Senegal), Martin Luther King, Jr. National Historic Site („Nacionalni muzej Martina Lutera Kinga mlađeg“, SAD), Mednoe Memorial Complex („Memorijalni kompleks Mednoe“, Rusija), Memoria Abierta („Memorijalni kompleks Otvorene uspomene“, Argentina), Peace School Foundation of Monte Sole („Fondacija za mir Monte Sole“, Italija), National Civil Rights Museum („Nacionalni muzej za građanska prava“, SAD), Terezín Memorial („Memorijalni kompleks Terezin“, Češka Republika), Women's Rights National Historic Park („Nacionalni istorijski park za ženska prava“, SAD), The Workhouse („Radionica“, Engleska).

Muzeji savesti neguju javni dijalog o društvenim pitanjima u cilju izgradnje trajne kulture ljudskih prava. Ova koalicija obezbeđuje svojim članicama direktno finansiranje za programe civilnog angažovanja; organizuje razmene programa, od saradnje jedan-na-jedan do međunarodnih konferencija; i strateški zastupa članice u pokretu muzeja savesti.