Home [treninzi] Master Kurs – REC

Master Kurs – REC

33
0

 REC organizuje petodnevni program podizanja  kapaciteta pod nazivom "Master Kurs: Jacanje uloge i funkcije  organizacija civilnog drustva (CSOs) radi promovisanja promena i  omogucavanja akcija u urbanoj zivotnoj sredini". Ciljajuci na  organizacije civilnog drustva koje su aktivne u oblasti urbane odrzivosti, program ce nastojati da pokrije dva kljucna  pitanja: "Koja je moja uloga u dolazenju do promene i ekoloske  akcije? Kako ja sam mogu naciniti razliku?"

Master Kurs ce biti organizovan u vidu pet trening modula sa ciljem da se unaprede znanja i vestine u oblastima:

• Pravne pouke/Zastupanje;
• Lobiranje;
• Uloga "budnog oka" (psa cuvara);
• Ucesce javnosti; i
• Efikasna komunikacija i dopiranje do javnosti.

U Srbiji Master Kurs ce biti odrzan od 4-9. februara, 2008. godine u  Beogradu, na srpskom jeziku. Troskovi ucesca na Master Kursu su pokriveni. Rok za registrovanje interesa je pomeren na 7. decembar, 2007. Detaljne  informacije i prijavni formular mozete preuzeti sa:

http://www.recyu. org/Sector/ Sector3.htm

Prijavni formular ptrebno je popuniti ga na srpskom jeziku i poslati na adresu: JSimpson@rec.org